ZDR

Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzący zakład Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
Adres zakładu ul. W.Korfantego 31/35, 42 – 200 Częstochowa
Adres strony internetowej zakładu www.sunguardglass.pl
Telefon do zakładu +48 34 32 39 200

Podległość przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Guardian Częstochowa Spółka z o. o. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej
w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, dalej POŚ) zaliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku (Dz. U. 2016 poz. 138).

Opis działalności zakładu

Przedmiotem działalności huty szkła Guardian Częstochowa jest produkcja wysokiej jakości szkła płaskiego typu „Float” w postaci tafli szklanych oraz szkła klejonego, wykorzystywanych do produkcji szkła okiennego, szkła budowlanego, szyb klejonych zespolonych, szyb samochodowych.

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydująca o zaliczeniu zakładu do ZDR

Substancją chemiczną, która decyduje o zaliczeniu Guardian Częstochowa do zakładów o dużym ryzyku jest gaz propan – butan. Karta charakterystyki Propan Butan

Scenariusze awarii możliwe do wystąpienia na terenie zakładu, to:

- pożar powierzchniowy rozlewiska cieczy palnej, pożar strumieniowy wyciekającego gazu

- wybuch par cieczy palnych, wybuch gazu,

- emisja gazu toksycznego- powstanie chmury toksycznej.

Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie huty szkła Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

POLITIKA JAKOSCI I SRODOWISKA

Zobacz politykę jakości i środowiska