Hakkımızda

Kurum Kültürümüz

Geleceğimiz ancak kültürümüz kadar güçlüdür

Guardian Glass’ta, bir şeyi neden ve nasıl yaptığımızın en az ne yaptığımız kadar önemli olduğunu biliriz. İşimiz cam yapmak, tutkumuz ise global bir lider olarak işbirliği ve keşifler aracılığıyla değer yaratmaktır. Cam alanında inovasyon ve değişimler gerçekleştirmek için çalışırken aynı zamanda dünyayı değiştirmeye de katkıda bulunmayı umuyoruz.

Guardian Glass olarak, bu hedefe ulaşabilmek için Market-Based Management® (MBM®)(Piyasa Temelli Yönetim) ilkelerinden destek alıyoruz. Market-Based Management kuruluşlara, yaşam kalitesini geliştirme konusunda yardım ederek başarılı olma olanağı sunan bir yöntemdir. Bu işletme felsefesini ve çerçevesini uygulayarak, daha büyük değerler yaratıp iş tatmini sağlamak üzere kendimizi yenilemeyi, iyileştirmeyi ve değiştirmeyi amaçlıyoruz. MBM Rehberlik İlkelerimiz, bir şirket olarak bizi biz yapan her şeydir ve attığımız her adımda bize yol gösterir.

Market-Based Management® (MBM®) ilkeleri, Guardian ailesindeki tüm şirketlerin lokomotif gücüdür. MBM, teori ve pratiği bir araya getirerek kuruluşları büyüme ve değişimin getirdiği zorluklarla başarılı bir şekilde başa çıkmaya hazırlayan bütüncül bir yönetim yaklaşımıdır. MBM’in teorisi beş boyutta temellenmiştir:

  • Vizyon: Kuruluşun nerede ve nasıl büyük ölçekte ve uzun vadeli değer yaratabileceğini belirlemek.
  • Erdem ve Yetenekler:Doğru değerlere sahip, nitelikli ve yetenekli kişilerin işe alınmasına, elde tutulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.
  • Bilgi Süreçleri: İlgili bilgileri oluşturmak, edinmek, paylaşmak, uygulamak ve kârlılığı ölçüp takip etmek.
  • Karar Verme Hakları:Doğru kişileri, uygun pozisyonlara yerleştirerek, doğru kararlar verebilecekleri şekillerde yetkilendirmek ve bu kişilere gerekli sorumlulukları atamak.
  • Teşvikler Kişileri, kuruluşa kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek.


Tüm bu boyutlar, bütünleşik ve birbirlerini destekler biçimde uygulandıklarında, daimi gelişme ve pozitif büyüme ortaya çıkacaktır.

Market-Based Management hakkında daha fazla bilgi edinin

Guardian ve diğer Koch şirketlerinin MBM kullanarak büyüme ve değişimlerini nasıl yönlendirdiğini görün