Guardian Industries Sorumlu Kaynak Kullanımı Hakkında Durum Beyanı

Guardian, kaynak kullanımını sosyal açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleştirme taahhüdüne uygun şekilde davranır ve insan ticareti, kölelik, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, işkence ve savaş suçları da dahil olmak üzere insanlık dışı muameleleri destekleyen veya finanse eden kalay, tungsten, tantal veya altın (“3TG” veya “Çatışma Kaynağı Mineraller”) gibi mal, hizmet veya hammaddeleri bilinçli olarak kullanmaktan kaçınır. Buna göre, Guardian tedarik zincirindeki tüm tedarikçilerin aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmesini beklemektedir:

  • “Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Bağlantılı Anlaşmazlık Nedeni Olmayan” Malzemeler sağlamak. Guardian tedarikçilerinin “Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Bağlantılı Anlaşmazlık Nedeni Olmayan” malzemeler sağlamaları beklenmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Bağlantılı Anlaşmazlık Nedeni Olmayan Malzemeler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki veya komşu ülkelerdeki silahlı grupları doğrudan veya dolaylı olarak finanse eden veya bunlara yarar sağlayan 3TG ürünlerini içermeyen malzemelerdir. Herhangi bir kuşkuya sebebiyet vermemek için, geri dönüştürülmüş veya hurda kaynaklardan gelen 3TG’ler de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Bağlantılı Anlaşmazlık Nedeni Olmayan malzeme olarak kabul edilir.
  • Herhangi bir 3TG'nin kökenini belirlemek. Guardian’ın doğrudan tedarikçilerinin geçerli Anlaşmazlık Nedeni Mineraller Raporlama Şablonu’nu (CMRT) kendi tedarikçilerine iletmeleri, işlemin tamamlanması için onların da 3TG’lerin dökümünü/rafinasyonunu yapanlar var ise tespit edilmesini sağlayacak bir adım olarak bu şablonu kendi tedarikçilerine iletmeleri beklenmektedir. Daha sonra, bu anket bilgileri tedarik zincirinin halkaları boyunca Guardian’ın doğrudan tedarikçisine aktarılmalı ve son olarak bu tedarikçinin de Guardian tarafından sağlanan CMRT’yi doldurması gerekmektedir. Guardian’ın tedarikçilerinin, bu anket bilgileri hakkında her yıl bir güncelleme sağlamalarının yanı sıra, tedarik ettikleri malların kaynağında herhangi bir değişiklik olması durumunda da bu bilgileri paylaşmalar sağlamaları beklenmektedir.
  • Sorumlu Kaynak Kullanımı İle İlgili Bir Durum Beyanı veya Politikası benimsemek Guardian’ın tedarikçilerinin, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili olarak Guardian’ın politika beyanı ile tutarlı bir pozisyon beyanı yapmaları veya politika kabul etmeleri, durum beyanı gerçekleştirilmeleri veya tutarlı bir politika benimsemeleri pozisyon beyanlarına veya politikalarına uyum sağlanmasını desteklemek için yönetim sistemlerini uygulamaları, tedarik tabanlarını Anlaşmazlık Nedeni Mineralleri konusunda eğitmeleri ve tedarikçilerinden aynı adımları atmalarını istemeleri beklenmektedir. ABD Anlaşmazlık Nedeni Minerallere İlgili Kurallar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adreste bulunabilir: http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/conflictminerals-faq.htm.