Akustik

Cam duvar düzeneklerinin akustik performansı dB ölçümü yapılarak tespit edilen ortalama gürültüyü azaltma faktörü RW ile tanımlanır (EN 20 140, EN ISO 717 ve EN ISO 140 uyarınca).

RW insan algısına göre referans bir eğrinin ölçümü ve karşılaştırılması ile tespit edilir ve ilgili frekanslarda ortalama bir ses yalıtımını temsil eder.

Belirli ses kaynakları için RW gürültü azaltma faktörüne özgün düzeltme çarpanları uyarlanır: Yüksek frekanslar için C ve düşük frekanslar için Ctr (örn. tipik trafik gürültüsü).

Yüksek ses iletim kaybı – iyi ses yalıtımı – birçok ticari giydirme cephe uygulaması için istenmektedir. Cam cephe içinden geçen ses iletiminin sınırlandırılması cam cephe sisteminin tamamının gözden geçirilmesini ve test edilmesini gerektirir.

Lamine cam ve yalıtım camı daha iyi akustik performans sağlamaktadır çünkü lamine titreşimi azaltır ve hava boşluğu ses iletimini sınırlandırır.

Daha fazla bilgi için Guardian'ın Teknik Danışma Merkezine başvurun.