Görünür Işık

Yayılan enerji 380 nm ile 780 nm dalga boyu arasında, Ill. D65 ve CIE 2° gözlemci özelliklidir.

  • % Geçirgenlik = (%Tvis) camın içinden doğrudan iletilen görünür ışık yüzdesidir
  • % İçe Yansıma = camdan bina içine doğrudan yansıtılan görünür ışık yüzdesidir
  • % Dışa Yansıma = camdan bina dışına doğrudan yansıtılan görünür ışık yüzdesidir