Güneş Enerjisi

Güneşten gelen enerjinin dalga boyu 300 ile 2500 nm arasındadır, bunlar UV (300 ile 380 nm arası), görünür ışık (380 ile 780 nm arası) ve yakın kızılötesi enerjisi (780 nm ile 2500 nm arası) olarak ayrılır.

  • % Dışa Yansıma = camdan bina dışına doğrudan yansıtılan güneş enerjisi yüzdesidir
  • % Soğurma = camın içine doğrudan emilen güneş enerjisi yüzdesidir
  • % Geçirgenlik = camın içinden doğrudan iletilen güneş enerjisi yüzdesidir

Dışa yansıma + soğurma + geçirgenlik toplamı = %100 olur. Buna genellikle RAT denklemi denir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka konu geçirgenliktir. Bu emilen enerjinin hem yapının dışına, hem de içine ışımasına karşılık gelir.

Geçirgenlik düşük-geçirgenlikli ya da Low-E kaplamalar kullanılarak kontrol altına alınır.