Lamine Cam

Isı ve basınç kullanılarak bir veya daha fazla plastik ara tabaka ile birbirine sabit bir şekilde bağlanmış iki veya daha fazla plakadan (parçadan) oluşan camdır.

Cam ve ara katmanlar, yapı yönetmeliği standartları ve gereklilikleri uyarınca, gerektiğinde çeşitli renklerde ve kalınlıklarda olabilir.

Lamine cam kırılabilir, ancak kırılan parçalar plastik katmana tutunacak ve büyük ölçüde dağılmadan kalarak yaralanma riskini en aza indirecektir.

Lamine cam "emniyet camı" olarak değerlendirilir ve emniyet standartlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yönetmelik kurumlarının gerekliliklerini karşılar.

Yarı temperli ve temperli cam, darbeye karşı dayanıklılığı daha arttırmak için lamine cam üniteler ile birlikte kullanılabilir.

Fırtınaya dayanma, bomba patlamasına karşı koruma sağlama, ses zayıflatma ve balistik ya da izinsiz girmeye karşı emniyet açısından endişe duyulan yerler lamine cam için başlıca kullanım alanlarıdır.