Püskürtme Uygulanmış Low-E Cam

Seri üretim sonrasında imalat sürecinde low-E kaplama uygulanmış camdır. Cam bir vakum haznesine konulur, burada bir dizi metal katot yüzeyinden iyonlar ile iyonize gaz püskürtülür. İstenilen metalin atomları buharlaşır ve ardından camın yüzeyinde ince bir film tabakası halinde bir katman oluşturur.