Rüzgar Yükü

Rüzgar mimari cama nasıl zarar verebilir? Engellemek için kilit nokta, tasarımın erken aşamasında tespit yapılmasıdır.

Rüzgar yükü, camın dayanması gereken basınç ve emiş gücü oluşturan rüzgar sonucu oluşur. Belirli bir yapının rüzgar yükü o yapının yüksekliğine, şekline, çevresindeki binalar ve yapılar ile ilişkisine ve aynı zamanda bölgesel rüzgar hızlarına ve fırtına sürelerine bağlıdır.

Merkezde sehim rüzgar yükünde en çok dikkat edilmesi gereken konudur ve tasarımın erken bir aşamasında çözümlenmesi gerekir. Merkezde aşırı sehim kenarların dışarı çıkmasına, yansıtılan görüntülerin bozulmasına ve cam ile oda ayırıcılar ve pencere güneşlikleri gibi bina içindeki bileşenler arasında temasa neden olabilir.

Yalıtım Camı
Rüzgarın yalıtım camı üzerindeki etkileri çoğu durumda karmaşıktır ve değişkenlerden bazılarını yeterli düzeyde değerlendirmek için bilgisayar destekli rüzgar yükü analizi yapılması gerekir. Tasarım profesyonellerinin aşağıdaki değişkenleri dikkate almaları gerekir:

  • Değişen sıcaklıklar, barometrik basınç, rakım ve yüzey 1 ile yüzey 2 arasındaki havanın sıcaklığının farklı olmasının etkisi nedeniyle hava boşluğu genleşmesi ve büzüşmesi
  • Asimetrik yükleme, örn. farklı kalınlıklarda cam plakaları
  • Kenarların durumu (serbest, birleştirilmiş veya sabit)
  • Görüş çizgisinde veya hava boşluğu genişliğinde değişim
  • Termal gerilme

Bu değişkenler, standart rüzgar yükü çizelgesinden alınan değerlerde önemli farklılıklara neden olacağı için dikkatle değerlendirilmelidir.

Guardian güncel EN 1991-1…4NA, DIN 18008 (Almanya) ve SIA 261 (İsviçre) standartlarını takip etmektedir.

Guardian Teknik Danışma Merkezine Başvurun cam statik analizi hakkında yardım alın.