Spektral seçicilik

Görünür ışık geçirgenliğinin toplam güneş enerjisi iletimine (g değeri) oranıdır S = Tvis/g

Seçicilik değerinin yüksek olması, özellikle daha düşük güneş enerjisi kazanımı ile daha fazla ışık istenilen yaz koşullarında, gün ışığının en verimli şekilde odaya girmesi anlamına gelir. Bu oran cam duvarın "spektral seçicilik" özellikli olup olmadığının belirlenmesi için yapılan ölçümdür.