Termal Kırılma

Termal kırılma çok sayıda faktör tarafından etkilenebilir. Cam seçiminin erken aşamalarında dikkat edilmesi gereken kritik bir faktör, camın gölgelenecek olup olmadığıdır. Bina saçakları ya da uzatmaları nedeniyle cam kısmen gölgelendiği zaman, kenarları daha soğuk olur ve camda gerilme oluşabilir, bu da termal kırılmaya neden olabilir.

Termal kırılmanın sorun olabileceği bölgelerde, ısıl işlem (ısıyla güçlendirme veya temperleme) gerekip gerekmediğini belirlemek üzere termal kırılma analizinin tamamlanması gereklidir.

Isıl işlem, yüksek rüzgar yükleri veya emniyet camı yasal gereklilikleri nedeniyle de gerekli olabilir. Camın merkezi alanının ısınma derecesi büyük ölçüde camın güneş enerjisini emmesine bağlıdır ki bu durum farklı cam türleri arasında değişkenlik gösterir. Termal kırılmayı etkileyebilecek diğer bazı faktörler aşağıda liste halinde verilmiştir:

  • Camın betona veya başka malzemelere temas eden kenarlarının çerçevelenmesi, camın soğutulmasına katkı sağlayabilir.
  • Cam kenarının çerçeve ile aşırı kaplanması
  • Montajdan sonra cama takılan ısı emici filmler
  • Perdeler, drapeler veya güneşlikler gibi bina içi gölgeleme araçları – Gölgeleme araçları kullanılması durumunda, cam yüzeyinden serbest hava akışına izin vermesi açısından camdan uzakta bulunmaları gereklidir
  • Soğutma veya ısıtma havalandırma açıklıklarından gelen hava akışı camdan uzaklaşacak şekilde yönlendirilmelidir
  • İnşaat aşamasında ısıtılmayan yapılarda daha fazla termal kırılma olabilir
  • Genel olarak, cam kenar alanı ne kadar büyük olursa, termal kırılma riski de o kadar fazla olur

Potansiyel risk, bilgisayar destekli termal gerilme analizi ile tahmin edilebilir Termal gerilme analizinde yardım almak için Guardian Teknik Danışma Merkezine başvurun.