Solar faktör (g değeri)

Camın içinden doğrudan ve dolaylı olarak aktarılan camın üzerindeki toplam enerji geçirgenliği yüzdesidir.

Doğrudan kazanım kısmı güneş enerjisi geçirgenliğine eşittir, dolaylı kazanım ise güneş enerjisinin cam üzerinde emilen ve daha sonra bina içine yeniden geçen veya yayılan oranıdır.