U değeri

Bina içi ve bina dışı sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle camın içinden ısı kazanımı veya kaybının ölçüm değeridir. Toplam ısı transferi katsayısı olarak da anılır. Düşük bir U değeri yalıtım özelliklerinin iyi olduğunu gösterir. Birimi W/(m²K)'dır.