Isıyla Güçlendirilmiş

Yarı temperli (YT) cam ısıtma ve soğutma işlemine tabi tutulmuştur ve genel olarak aynı kalınlık ve yapılandırmaya sahip tavlanmış cama göre iki kat daha güçlüdür.

  • Yarı temperli cam, tavlanmış cama göre daha yüksek termal yüklere dayanır ve kırıldığı zaman kırılan parçalar tamamen temperli camdan tipik olarak daha büyük olur.
  • Yarı temperli Cam, çeşitli yaptırım kurumları tarafından tanımlandığı şekliyle bir emniyet camı değildir.
  • YT cam genel cam duvar uygulamaları içindir, rüzgar yüküne ve termal gerilmeye dayanıklılık istendiği zaman kullanılır.
  • YT camın tamamen temperli cam gücünde olması gerekmez ve özel olarak bir emniyet camı ürünü gerektiren uygulamalar için amaçlanmamıştır.
  • YT cam ısıyla güçlendirildikten sonra kesilemez veya matkapla delinemez, kenarlarını düzeltme, kumla taşlama veya asitle çürütme gibi başka türde bir müdahale yapılaması zamanından önce sorun çıkarmasına neden olur.

Isıl işlem görmüş cam gerektiği zaman, Guardian özellikle emniyet camı ürünü gerektirmeyen uygulamalar için üretilen yarı temperli camın kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Yarı temperli cam ve özellikleri hakkında gereklilikler EN 1863 içeriğinde tanımlanmıştır.