Solar faktör ve gölgeleme katsayısı

Solar faktör ve
gölgeleme katsayısı arasındaki fark nedir?

Solar faktör, camın içinden doğrudan ve dolaylı olarak aktarılan güneş enerjisi yüzdesidir. Doğrudan kazanım kısmı güneş enerjisi geçirgenliğidir, dolaylı kazanım ise güneş enerjisinin cam üzerinde emilen ve daha sonra bina içine yayılan oranıdır. Örneğin, 3 mm kaplamasız şeffaf camın solar faktörü yaklaşık olarak 0,87’dir, bunun 0,85’, doğrudan kazanç (güneş geçirgenliği) ve 0,02’si dolaylı kazançtır (yayınım/yeniden ışınım).

Gölgeleme Katsayısı (GK), güneş enerjisi ışımasında camın içinden geçen ısı kazancının bir ölçüm yöntemidir. Özel olarak, Gölgeleme Katsayısı solar enerjisi faktör ya da belirgin bir cam tipi ile 0,87 g değerine sahip 3 mm düz cam arasındaki orandır. Düşük Gölgeleme Katsayısı düşük güneş enerjisi faktörünü belirtir. Referans açısından 3 mm şeffaf cam 1,00 değerine sahiptir.

Her iki durumda da düşük bir değer 3 mm şeffaf cam üzerinde daha iyi güneş enerjisi kontrolü sağlandığını belirtir. Klima kullanılan uzun sezon boyunca, en önemlisi güneş enerjisi kazanımını azaltmak ve böylece iklimlendirme masraflarını düşürmektir.