Rulo dalga bozulması

Rulo dalga bozulması nedir?

Yüzdürme camın yumuşak bir şekilde bükülebilir hale gelecek kadar ısıtılması ve hızla soğutulması işlemi her zaman belirli bir ölçüde bozulmaya neden olacaktır. Bu durum, ısıyla güçlendirilmiş ve tamamen temperli camlar için geçerlidir. Optik bozulmanın bir şekli de rulo dalgası olarak tanımlanır. Isıtma işlemi sırasında cam fırının içinde camı taşımak için kullanılan taşıyıcı rulolar arasında hafifçe uzayacaktır. Isıtma sonrasında cam, camın "dondurulduğu" bir banyodan geçer, burada ısıyla güçlendirilmiş ya da tamamen temperli cam oluşturmak üzere sıkışma ve gerilme sağlanır. Ancak bu işlem, optik olarak yüzdürme camda genellikle dalgacıklar veya rulo dalgası olarak görülen hafif bir farklılık oluşmasına da neden olabilir. Cam kalınlığı ve ölçüsü bozulma miktarını etkileyecektir: Genel olarak, cam ne kadar kalın olursa yüzdürme camın düzlüğünde o kadar az farklılık oluşur, ancak geniş cam ölçülerinde daha fazla bozulma görünebilir.

Optik bozulmayı azaltmak amacıyla, ısıl işlem sürecinin optimum hale getirilmesi sırasında çok sayıda madde dikkate alınmalıdır. Örneğin, konveyör sistemi, fırın sıcaklığının eşit olması ve banyo tasarımı ısıyla işlenmiş camın optik kalitesini etkileyecektir. Sertifika alma sırasında imalatçıların ısıl işlem görmüş camı ticari standartlarda imal edeceklerini göstermeleri gereklidir. Ancak, rulo dalga bozulması yapısı nedeniyle, bu bozulma sadece azaltılabilir, tamamen giderilemez.