U faktörü, U değeri ve R değeri

U faktörü, U değeri ve R değeri arasındaki farklar nelerdir?

U faktörü ve U değeri, bina içi ve bina dışındaki hava sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle cam içinden geçen ısı kazanımı veya kaybını ölçmek için kullanılan değiştirilebilir terimlerdir. U faktörü veya U değeri aynı zamanda toplam ısı transferi katsayısı olarak da anılır. Düşük bir U değeri yalıtım özelliklerinin iyi olduğunu gösterir.

R Değeri camın ısı akışına direncini gösteren bir ölçüme eşittir. U değerinin 1'e bölünmesiyle elde edilir (R değeri = 1/U değeri) Yüksek R değeri camın yalıtım özelliklerinin iyi olduğunu gösterir. R Değeri tipik olarak cam ürünlerin ölçümü için kullanılmaz. U değeri, ve R değeri ısı akışına karşı direncin birer ölçümüdür ve burada U değerinin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla referans alınmaktadır.