Mimari Cam Kırılması

Yaygın Nedenler

Cam potansiyel olarak çok güçlüdür. Ancak bu kuvvet, Griffith çatlakları olarak bilinen, gerilme yoğunlukları sonucunda çatlakların yayılabileceği ve gözle görünmeyen küçük kusurlar bulunması nedeniyle düşer. Gözle görünür daha büyük kusurlarda kuvvet daha da düşebilir. Cam kırılmalarının büyük bir kısmı, aşağıdaki koşullardan biri veya birden fazlası nedeniyle oluşur:

 • Yüzey veya kenar hasarı
 • Derin çizikler veya oyulmalar
 • Ciddi kaynak sıçramaları
 • Mermi/rüzgarda bulunan pislik etkisi
 • Camdan metale temas
 • Rüzgar/termal yük
 • Kalıntı

Genel olarak, cam üzerinde bulunan termal yükler, camın güneş ışığına maruz kalması ve/veya yapı içindeki ısıtma nedeniyle oluşur. Cam eşit olmayan bir şekilde ısıtıldığında, cam içinde sünme gerilmelerine neden olan sıcaklık değişimleri oluşur. Sünme gerilmesi miktarı, cam içindeki sıcaklık farklılıklarının bir işlevidir. Termal kırılma, sünme gerilmeleri camın kenar kuvvetini aştığı zaman oluşur.

Termal Kırılma Riskini Düşürme

Cam belirli koşullar altında termal kırılmaya maruz kalabilir. Yaygın olarak görülen bir örnek, camın yapının üzerinden taşan nesneler veya uzatmalar nedeniyle kısmen gölgelenmesidir. Bu durumda ısı, camın merkezinin genişlemesine neden olur, ancak kenarları soğuk kalır, böylece gerilme ve termal kırılma oluşur. Bir başka durum, camın montajının yapıda ısıtma devreye alınmadan önce tamamlanmasıdır. Bu durumda da camın kenarları çerçeve içinde soğuk kalırken, camın merkezi güneşle ısınır. Camın merkezi ile kenarları arasında oluşan sıcaklık farkı kırılmaya neden olabilir. Genel olarak, cam kenar alanı ne kadar büyük olursa, termal kırılma riski de o kadar fazla olur. Ancak, inşaat sırasında ve yapı kullanılmaya başlandıktan sonra, başka bazı faktörler de etkili olur.

İnşaat Sırasında:

 • Cam çerçevesinin kenarların soğumasına neden olabilecek şekilde betona veya başka malzemelere temas etmesi
 • Cam kenarının çerçeve ile aşırı kaplanması
 • Camın ısıtma yapılmayan bir yapıya montajı
 • Cam montajından sonra ısı emici filmler takılması

Bina kullanılmaya başlandıktan sonra:

 • Cama çok yakın yerleştirilmiş perdeler, gölgelikler ve güneşlikler. Cama çok yakın bir yerde sıkışan ısıtılmış veya soğutulmuş hava termal gerilmeye neden olur. Havanın dolaşımı için yeterli alan olmalıdır
 • Isıtma veya soğutma açıklıklarından sağlanan hava akışı camdan uzağa yönlendirilmelidir

Kırılma riskini nasıl düşürebilirsiniz?

Bölgenizde bulunan Guardian Mimari Satış Müdürü veya Guardian Teknik Danışma Merkezine başvurarak, projeniz için cam seçimi sırasında potansiyel termal gerilmeleri tahmin etmek üzere bilgisayar modeli talep edebilirsiniz.