Isıyla Güçlendirilmiş ve
Tamamen Temperli Cam

Isıyla güçlendirilmiş (HS) ve tamamen temperli (FT) camlar arasındaki fark nedir? Projemde ihtiyacım olanın hangisi olduğunu nasıl belirlerim?

Isıyla güçlendirilmiş (HS) cam özel bir ısıtma ve soğutma çevrimi işlemine tabi tutulmuştur ve genel olarak aynı kalınlık ve yapılandırmaya sahip tavlanmış cama göre iki kat daha güçlüdür. Tavlanmış cama göre daha yüksek termal yüklere dayanır ve kırıldığı zaman kırılan parçalar tamamen temperli camdan tipik olarak daha büyük olur ve başlangıçta cam duvar açıklığında kalabilir. Isıyla güçlendirilmiş cam, yapı yasalarında tanımlandığı şekliyle bir emniyet camı değildir. Genel cam duvar uygulamalarında kullanıma uygundur ve genellikle rüzgar yüküne ve termal gerilmeye daha yüksek dayanım gerektiren, ancak temperli cam kuvveti gerektirmeyen ya da yapı emniyet yasalarınca gerekli görülmeyen ticari uygulamaların seçeneğidir. HS cam ısıyla güçlendirildikten sonra kesilemez veya matkapla delinemez, kenarlarını düzeltme, kumla taşlama veya asitle çürütme gibi başka türde bir müdahale yapılaması zamanından önce sorun çıkarmasına neden olur.

Temperli cam, aynı kalınlık ve yapılandırmada normal tavlanmış camdan yaklaşık dört kat daha güçlüdür. Kırıldığı zaman, genellikle çok küçük parçalara ayrılır, ancak çoğu uygulamada bu parçaların ciddi bir yaralanmaya neden olması beklenmez. Temperli cam sıklıkla "emniyet camı" olarak anılır çünkü emniyet cam duvarı için çeşitli yaptırım kurumlarının gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu tip camlar genel cam duvar ve kayar kapılar, fırtına kapıları, yapı girişleri, banyo ve duş kabinleri, iç kısımlar ve aşırı güçlü ve emniyetli özellikler gerektiren başka kullanım alanları için kullanıma özgü imal edilmektedirler. Temperli cam temper işleminden sonra kesilemez veya matkapla delinemez, kenarlarını düzeltme, kumla taşlama veya asitle çürütme gibi başka türde bir müdahale yapılaması zamanından önce sorun çıkarmasına neden olur.

Isıl işlem sürecinde oluşan optik bozulmanın azaltılabileceğine, ancak tamamen giderilemeyeceğine dikkat edilmesi gerekir. Guardian cam imalatçısı ya da müteahhide danışılmasını ve mümkün olduğunda maketlerin gözden geçirilmesini ve onaylanmasını tavsiye etmektedir.