Continental Europe - NL

Gebruiksvoorwaarden

logocontrole
Wat is jouw uitdaging?
Ontwerpen met glas

Van antireflectie tot kleurtinten, modern glas verbetert het ontwerp op vele manieren

Bouwen met glas

Wat de bouwuitdaging ook is, wij hebben het glas om die aan te gaan

Glas voor uw huis

Zie hoe de juiste keuze van glas een huis kan veranderen - en zelfs ons welzijn.

Hoogtepunten
BNL-BNP Paribas

Vanwege de slimme structurele beglazing is de esthetiek visueel aantrekkelijk en reflecteert deze de omgeving van het gebouw aan alle kanten.

Cube Berlin

Architects 3XN heeft bewust geometrische transformaties gecreëerd die een prismapatroon van driehoekige oppervlaktereliëfs creëren.

NOBU HOTEL

Nobu Hotel Warsaw omarmt het charisma van de stad om een prachtig en werkelijk uniek gebouw te creëren in dit culturele centrum.

Hoogtepunten
Ons verhaal

Net als in 1932 zijn we klaar om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te gaan

Duurzaamheid

Lees meer over hoe glas een duurzaam ontwerp kan ondersteunen

Kwaliteitscontrole

We streven naar kwaliteit bij alles wat we doen

Ons bedrijf

Meer informatie over wie we zijn

Hulp en contact

Hoogtepunten
Glasanalyse

Toegang tot ons uitgebreide pakket van technische en analytische tools

BIM-objecten

Download en gebruik onze gestandaardiseerde Guardian BIM-content om projectspecifieke BIM-bestanden te maken

Seminars en online training

Voor iedereen die meer wil weten over glas en het gebruik ervan

 • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

InGlass Visualizer

Hartelijk welkom op onze website. Wij vragen u onze Gebruiksvoorwaarden te lezen die een bindende licentieovereenkomst vormen voor uw gebruik van deze website ("Overeenkomst"). Als u op deze website blijft of later terugkeert, gaat u ermee akkoord door deze Overeenkomst gebonden te zijn in ruil voor toegang tot de gratis inhoud die wij op deze website plaatsen. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Overeenkomst nadat u deze hebt gelezen, verlaat dan de website.

1.  Verantwoord gedrag

U gaat ermee akkoord om u op deze website verantwoordelijk te gedragen en andere bezoekers met respect te behandelen.

2. Beperkte licentie/wettelijke beperkingen van auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Met uitzondering van openbaar toegankelijk materiaal is de inhoud op deze website beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder Amerikaanse auteursrecht. U krijgt hierbij een niet-exclusieve licentie om het materiaal op deze website ("Inhoud") te gebruiken terwijl u verbonden bent met deze site (inclusief, indien beschikbaar, om individuele verhalen rechtstreeks vanaf deze site naar vrienden te e-mailen). U krijgt ook een beperkte licentie om kopieën af te drukken van Inhoud die op deze website is gepost, maar enkel voor persoonlijk gebruik. Alle andere rechten voorbehouden. Tenzij artikel 5 anders bepaalt, mag u het materiaal op deze site niet elektronisch vermenigvuldigen, aanpassen, verdelen, tonen of presenteren, behalve indien nodig om de Inhoud te lezen, terwijl u met deze website bent verbonden. U mag de Inhoud niet veranderen of de vermelding van de auteur of auteursrechten niet wissen en de Inhoud niet commercieel gebruiken. Het gebruik van een van onze handelsmerken als metatags op andere websites is eveneens ten strengste verboden. Het weergeven van deze site in frames (of van de Content ervan via inline links) is alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming. Stuur dergelijke verzoeken per e-mail naar [email protected]. U mag echter wel gewone links naar onze website opnemen zonder onze schriftelijke toestemming.

3. Links

Wij kunnen onze bezoekers voor het gemak links naar onze website verschaffen. Wij hebben geen controle op websites waarvan links op onze website staan en staan niet in voor de inhoud of het materiaal die op deze plaatsen beschikbaar is. Links houden geen sponsoring van, banden met of goedkeuring van de gelinkte website in. Als u van mening bent dat we een link hebben geplaatst naar een site die inbreukmakende of illegale inhoud bevat of die crackertools of andere omzeilingsapparatuur beschikbaar stelt, vragen we u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat we kunnen beoordelen of we deze (naar eigen goeddunken) kunnen uitschakelen.

4. Afwijzing van garanties

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze site op eigen risico is. Er is geen garantie dat uw toegang tot of gebruik van deze website ononderbroken of vrij van storingen zal zijn of dat er bepaalde resultaten uit het gebruik van deze website zullen volgen. Deze website wordt beschikbaar gesteld op een "as is" basis, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, waaronder, maar niet beperkt tot garanties van eigendom of impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid of welke andere garanties dan ook, dan de garanties die voortvloeien uit en die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd onder de wetgeving die op deze overeenkomst van toepassing is. Noch wij noch andere personen of entiteiten die inhoud via deze site ter beschikking stellen, zijn ten opzichte van u aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade.

5. Gebruiksvoorwaarden specifiek voor door gebruikers gegenereerde inhoud

 • 5.1       Voor de toepassing van dit artikel 5:
  • 5.1.1     Door de gebruiker gegenereerde inhoud (UGC, naar het Engelse User Generated Content) betekent elke vorm van inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, video's, beoordelingen enz., die door u wordt gemaakt en gepubliceerd in een Notepad of in andere interactieve functies die op enig moment beschikbaar kunnen zijn op onze site. UGC omvat alle informatie die is opgenomen in Notepads die u deelt met derden buiten deze site.
  • 5.1.2     Een “Notepad” is een functie die op deze site wordt aangeboden aan een gebruiker om UGC te maken en deze UGC te delen met derden.
 • 5.2       Door UGC op deze site te plaatsen of UGC met derden te delen, gaat u ermee akkoord en garandeert u dat dergelijke UGC:
  • 5.2.1     Uw eigen werk is en niet wordt verondersteld het werk of de mening van ons te zijn;
  • 5.2.2     Geen inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, inclusief gegevensbeschermings- en privacywetgeving;
  • 5.2.3     Geen illegale, schadelijke, bedreigende, beledigende, aanstootgevende of anderszins ongepaste inhoud of materialen bevat.
 • 5.3       We kunnen UGC modereren en behouden het recht om elke UGC naar eigen goeddunken te verwijderen.
 • 5.4       We behouden ons het recht voor om de toegang in te trekken voor iedereen die UGC plaatst en die, geheel naar ons eigen goeddunken, als ongepast wordt beschouwd.
 • 5.5       U gaat ermee akkoord om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen UGC en ons te vrijwaren van alle schade die het gevolg kan zijn van een dergelijke UGC.

6. Wijzigingen/opzegging

Onze werknemers mogen de voorwaarden van deze Overeenkomst niet wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging de voorwaarden van de Overeenkomst kunnen wijzigen (of deze website kunnen stopzetten) en dat uw recht op toegang tot deze site voortdurend afhankelijk is van uw naleving van de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Daarom dient u deze pagina regelmatig te bezoeken.

7. Jurisdictie

De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Michigan, VS, met uitzondering van de bepalingen inzake wetsconflicten. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, de gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te schrappen of te wijzigen.