Continental Europe - PL

Cradle to Cradle Certified® – dowód ciągłego doskonalenia w produkcji szkła

sprawdzenie logotypu
Najważniejsze informacje
Projektuj z użyciem szkła

Od antyrefleksu po kolorowe odcienie, nowoczesne szkło poprawia design na wiele sposobów.

Buduj z użyciem szkła

Niezależnie od wyzwania budowlanego, mamy szkło, które pomoże mu sprostać.

Szkło dla Twojego domu

Zobacz, jak właściwy dobór szkła może pomóc odmienić dom - a nawet nasze samopoczucie.

Najważniejsze informacje
BNL-BNP Paribas

Dzięki sprytnemu szkleniu strukturalnemu estetyka przyciąga wzrok i odzwierciedla otoczenie budynku z każdej strony.

sześcian berliński

Architekci 3XN stworzyli celowe transformacje geometryczne, które tworzą efekt pryzmatyczny dzięki trójkątnym reliefom na powierzchni.

NOBU HOTEL

Budynek Nobu Hotel Warsaw odzwierciedla charyzmę miasta, stanowiąc niepowtarzalną, zapierającą dech w piersiach strukturę w tym centrum kultury.

Najważniejsze informacje
Nasza historia

Tak jak w 1932 roku, jesteśmy gotowi sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom

Zrównoważony rozwój

Dowiedz się więcej o tym, jak szkło może pomagać w tworzeniu zrównoważonego projektu

Kontrola jakości

Naszym priorytetem jest jakość we wszystkim, co robimy

Najważniejsze informacje
Analiza szkła

Uzyskaj dostęp do naszego kompleksowego zestawu narzędzi inżynieryjnych i analitycznych

Obiekty BIM

Pobierz i wykorzystaj naszą znormalizowane materiały BIM firmy Guardian do tworzenia plików BIM dla projektu

Seminaria i szkolenia online

Dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o szkle i jego zastosowaniu

Cradle to Cradle Certified® – dowód ciągłego doskonalenia w produkcji szkła

Wywiad z Jonathanem Brunettem, kierownikiem ds. ESG i certyfikacji w Guardian

Wytwarzane w Europie produkty ze szkła float, szkła laminowanego i powlekanego firmy Guardian Glass ponownie otrzymały certyfikat Cradle to Cradle.  Jonathan Brunette wyjaśnia, jakie wymagania stawiane są firmom ubiegającym się o certyfikację produktów, z jakimi wyzwaniami się mierzą, a także przedstawia zalety korzystania z produktów z certyfikatem Cradle to Cradle w budownictwie.

W listopadzie 2022 r. trzy produkowane w Europie serie produktów Guardian Glass – szkło float, szkło powlekane i szkło laminowane – zostały po raz drugi docenione certyfikatem Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified®) Bronze w wersji 3.1. W procesie ponownej certyfikacji wzięła udział niezależna jednostka zewnętrzna, która dokonała oceny bezpieczeństwa, cyrkularności i odpowiedzialności materiałów, produktów i procesów w pięciu kategoriach zrównoważonego rozwoju: wpływ materiału na zdrowie, ponowne wykorzystanie materiałów, energia odnawialna i zarządzanie emisją dwutlenku węgla, zarządzanie zasobami wody i sprawiedliwość społeczna.

Cradle to Cradle Certified® to zaawansowany, wieloatrybutowy, oparty na nauce standard projektowania, wytwarzania i weryfikacji bezpiecznych, cyrkularnych i produkowanych w odpowiedzialny sposób materiałów. Standard ten zachęca do ciągłego doskonalenia, przyznając certyfikaty na podstawie uszeregowanych rosnąco poziomów osiągnięć. Każdy poziom certyfikacji (Basic, Bronze, Silver, Gold i Platinum) potwierdza spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymogów w pięciu kategoriach.

P – Co się zmieniło w porównaniu z poprzednią certyfikacją?

W grudniu 2019 r. trzy linie produktów uzyskały certyfikat C2C Certified Bronze w wersji 3.1. Teraz te same produkty ponownie zostały certyfikowane na poziomie Bronze w wersji 3.1. Jednakże firma Guardian Glass jest obecnie jedną z pierwszych produkujących szkło float firm spełniających część bardziej rygorystycznych wymogów wersji 4.0. Trzy rodziny produktów posiadają certyfikat C2C na poziomie Bronze w wersji 4.0 w trzech z pięciu kategorii (niektóre z nich zmieniły się w stosunku do wersji 3.1): wpływ materiału na zdrowie, obieg zamknięty produktu i zarządzanie wodą i glebą.  Szkło float produkowane w Europie posiada certyfikat C2C Gold w wersji 4.0 w kategorii „wpływ materiału na zdrowie”, co oznacza, że ocenie poddano 100% substancji. To dowód naszego ciągłego doskonalenia się, przejrzystości i odpowiedzialności za środowisko. Opracowaliśmy harmonogram zmian i jesteśmy zmotywowani do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie w przyszłości poziomu C2C Bronze w wersji 4.0 we wszystkich pięciu kategoriach.

P – Jaka jest różnica między wersją 3.1 a wersją 4.0 i dlaczego ma to znaczenie?

Wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać certyfikat C2C w wersji 4.0, są o wiele bardziej rygorystyczne niż wymagania dla wersji 3.1. A to z kolei wiąże się z dużymi nakładami pracy w wielu różnych obszarach naszej działalności. Oceny są bardziej szczegółowe, trzeba zgromadzić więcej danych, a poziom kontroli we wszystkich pięciu kategoriach wzrasta.

Przykładowo w wersji 4.0 obowiązują nowe ramy dla zamkniętego obiegu produktów, a także rozszerzone wymogi w zakresie zarządzania wodą i glebą, których zadaniem jest zapewnić, że każda certyfikowana firma, w tym Guardian, robi wszystko, co w jej mocy, aby poprawić ilość, jakość i dostępność czystej wody i zdrowych gleb. Wymagania dla kategorii „wpływ materiału na zdrowie” w wersji 4.0 są teraz lepiej dostosowane do obowiązujących przepisów dotyczących substancji chemicznych i innych norm, w tym do nowego wykazu substancji objętych ograniczeniami. Odnowienie certyfikacji produktów w wersji 4.0 wymaga zaangażowania i ciągłego monitorowania w celu poprawy wyników w wielu obszarach. Osiągnięcie tego celu jest dla firmy Guardian Glass kolejnym ważnym krokiem w kierunku dostosowania wytwarzanych produktów do wizji „pomagania ludziom w poprawie jakości ich życia poprzez dostarczanie produktów i usług, które cenią wyżej niż produkty alternatywne, oraz robienie tego w sposób odpowiedzialny, przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości zasobów”. Wizja ta polega na wytwarzaniu wyrobów szklanych, które minimalizują wpływ na środowisko, a jednocześnie pomagają zmniejszyć zużycie energii i zwiększają komfort w budynkach. W rzeczywistości istnieje wiele podobieństw między naszą własną strategią zarządzania środowiskowego a filozofią C2C.

P – Czego wymaga się od firm, które chcą uzyskać certyfikat C2C dla swoich produktów, i jakie wyzwania trzeba przezwyciężyć?

Firmy nie powinny lekceważyć ilości czasu, jaki trzeba poświęcić, ani wysiłku. Duża część pracy polega na gromadzeniu danych i koordynowaniu działań zespołów operacyjnych i zespołów ds. środowiska i BHP (EH&S). W prace te było zaangażowanych około 60 pracowników Guardian Glass z całego świata. Przykładowo w kategorii „zarządzanie wodą i glebą” musieliśmy dołożyć wszelkich starań, aby udowodnić, że spełniamy wszystkie wymogi i zapewnić, że nasze działania są zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami osobno dla każdego zakładu produkcyjnego. Włożyliśmy też wiele wysiłku w wykazanie naszej zgodności z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych – musieliśmy przedstawić, jakie substancje chemiczne i w jakich ilościach są stosowane w naszych zakładach, oraz zagwarantować, że nie stosujemy substancji objętych ograniczeniami ani zakazanych. Oceniano również ilość zużywanej wody i ilość wody odprowadzanej z powrotem do środowiska, a także sposób postępowania ze ściekami.

Certyfikat Bronze (wersja 3.1) w kategorii „sprawiedliwość społeczna” przyznany nam przez C2C Certified Products Innovation Institute zaświadcza, że dysponujemy odpowiednimi narzędziami, środkami i mechanizmami kontroli pozwalającymi ograniczyć potencjalne obszary podwyższonego ryzyka. Przeprowadziliśmy uproszczony audyt wewnętrzny celem oceny stopnia ochrony podstawowych praw człowieka, stworzyliśmy procedury zarządzania ukierunkowane na rozwiązanie wszelkich zidentyfikowanych problemów, zakończyliśmy pełny audyt wewnętrzny w zakresie odpowiedzialności społecznej i opracowaliśmy strategię pozytywnego wpływu (w oparciu o narzędzie UN Global Compact lub B-Corp). Audyt C2C osiąga właśnie tak wysoki poziom szczegółowości.

Obecnie w przemyśle szklarskim wiele dyskutuje się na temat szkła o niskiej zawartości węgla czy sposobów, w jakie niektórzy producenci szkła zwiększają odsetek ponownego wykorzystania szkła z recyklingu czy stłuczki w nowych produktach. Chociaż jest to ważne, należy pamiętać, że to tylko jeden z wielu aspektów zrównoważonej działalności firmy. Przestrzeganie ram odpowiedzialnego zarządzania obejmuje znacznie więcej niż tylko wykorzystanie szkła z recyklingu w produkcji. Wymaga również oceny wielu różnych aspektów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Certyfikacja Cradle to Cradle to ciągły, weryfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną proces, który w przypadku braku pełnego zaangażowania może zakończyć się niepowodzeniem.

P – Jakie są zalety korzystania z produktów z certyfikatem C2C w budownictwie?

Cradle to Cradle Building Charter zachęca architektów i projektantów do tworzenia przyjaznych dla środowiska budynków, które mają pozytywny wpływ na społeczności, w których powstają. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest wprowadzenie szerokiej gamy produktów i materiałów z certyfikatem C2C. Coraz więcej marek, organizacji i standardów zielonych budynków, takich jak LEED, BREEAM czy WELL, uznaje obecnie normę produktową Cradle to Cradle Certified jako preferowaną przy podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Wszystkie produkty i materiały z certyfikatem C2C od różnych producentów są zapisane w przeszukiwalnej bazie danych, która pomoże architektom i projektantom podejmować bardziej świadome decyzje.

Przykładowo w przypadku standardu LEED produkty z certyfikatem C2C mogą pomóc w uzyskaniu punktów w ramach systemu oceny ekologiczności budynków LEED w wersji 4.  Za wybór produktów z certyfikatem C2C zespoły ds. projektu mogą otrzymać do dwóch punktów za materiały i surowce w kategorii Kredyt 4: jawność i optymalność użytych materiałów budowlanych – składniki materiałowe.

W kategorii zgłaszanie składników materiałów zespoły projektowe są nagradzane jednym punktem za wybór produktów, których składniki chemiczne zostały zinwentaryzowane zgodnie z przyjętą metodologią. Znajomość składu chemicznego produktu jest niezbędnym pierwszym krokiem w kierunku optymalizacji oddziaływania chemicznego. Ten kredyt zachęca producentów do inwentaryzacji stosowanych substancji chemicznych. Jednak do zdobycia tego punktu wymaganych jest co najmniej 20 zainstalowanych na stałe produktów z certyfikatem C2C Bronze lub wyższym w wersji 3.1.

Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego punktu za optymalizację składników materiałowych. Jest on przyznawany zespołom ds. projektu za wybór produktów, które wykroczyły poza etap zwykłej inwentaryzacji i zostały zoptymalizowane w celu wykluczenia głównych zagrożeń chemicznych, takich jak rakotwórczość, mutagenność i toksyczne oddziaływanie na rozrodczość. To zachęta do stosowania tych produktów, których skład chemiczny został oceniony i zoptymalizowany. Aby punkt został przyznany, co najmniej 25% (wg kosztów) produktów zainstalowanych na stałe musi posiadać certyfikat C2C Silver, Gold lub Platinum w wersji 3.1 w kategorii „wpływ materiału na zdrowie”. Produkty na poziomie Gold i Platinum w kategorii „wpływ materiału na zdrowie” są wyceniane na 150% kosztów – a takie właśnie jest produkowane przez Guardian szkło float (v4.0 Gold w kategorii „wpływ materiału na zdrowie”).

Dysponujemy zespołem ekspertów, którzy mogą udzielić porad i wskazówek dotyczących certyfikacji środowiskowej oraz sposobu, w jaki produkty Guardian mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej budynkupodniesienia wyniku w systemie LEED oraz innych programach certyfikacji budynków.

Cradle to Cradle Certified® to zarejestrowany znak towarowy należący do Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

O ekspercie: Jonathan Brunette

Jonathan Brunette pracuje na stanowisku ESG & Certification Manager w Guardian. Ściśle współpracuje z naszymi zespołami, aby zapewnić zgodność produktów i procesów ze wszystkimi przepisami i regulacjami, jak również z oczekiwaniami i wymaganiami klientów w zakresie zarządzania środowiskowego. Specjalizuje się w certyfikacjach i normach produktowych, takich jak Cradle to Cradle, oznakowanie CE, CEKAL, deklaracje środowiskowe produktu (EPD) czy deklaracje FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire).

Chcesz omówić certyfikację projektu architektonicznego?