Asia Pacific - TH

การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

ตรวจสอบโลโก้
ความท้าทายของคุณคืออะไร?
ฟังก์ชันของกระจก

กระจกสมัยใหม่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กระจกลดแสงสะท้อนไปจนถึงกระจกสี

สร้างด้วยกระจก

ไม่ว่าการก่อสร้างจะท้าทายแค่ไหน เราสามารถผลิตกระจกที่ตอบโจทย์ได้

กระจกสำหรับบ้านของคุณ

การเลือกกระจกที่เหมาะสมสามารถทำให้ ที่อยู่อาศัยและชีวิตความเป็นอยู่ ดีขึ้น

ไฮไลต์
Cube Berlin

เหล่าสถาปนิกของ 3XN ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตโดยคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งสร้างรูปแบบปริซึมของพื้นผิวแบบสามเหลี่ยม

ตึก Damac โดย Paramount

กระจกช่วยทำให้รู้สึกอยู่สบายในดูไบ

ทุกโครงการของเรา

ตั้งแต่โครงการก่อสร้างสถานที่สำคัญไปจนถึงการสร้างที่อยู่อาศัยสุดล้ำ นี่คือวิธีที่กระจกของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้

ไฮไลต์
เรื่องราวของเรา

เราพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เหมือนกับในปี 1932

ความยั่งยืน

ดูเพิ่มเติมว่ากระจกช่วยสนับสนุนการออกแบบที่ยั่งยืนได้อย่างไร

การควบคุมคุณภาพ

เรามุ่งมั่นเพื่อคุณภาพในทุกสิ่งที่เราทำ

ความช่วยเหลือและข้อมูลการติดต่อ

ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเรา

ไฮไลต์
การวิเคราะห์กระจก

เข้าถึงชุดเครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือเชิงวิเคราะห์อันครอบคลุมของเรา

อ็อบเจ็กต์ BIM

ดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาจาก Guardian BIM มาตรฐานของเราเพื่อสร้างไฟล์ BIM เฉพาะโครงการ

การสัมมนาและการเรียนรู้ออนไลน์

สำหรับทุกคนที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระจกและการใช้งานกระจก

  • การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

คำแถลงจุดยืนของ Guardian Industries

InGlass Visualizer

Guardian มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดหาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและหลีกเลี่ยงการใช้สินค้า บริการ หรือวัตถุดิบ เช่น ดีบุก ทังสเตน แทนทาลัม หรือทอง (“3TG” หรือ “แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง”) ที่เห็นได้ชัดว่ามีการสนับสนุนหรือให้เงินทุนแก่การกระทำที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งประกอบด้วยการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานทาส แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การทรมาน และอาชญากรรมสงคราม ด้วยเหตุนี้ Guardian จึงคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของตนปฏิบัติตามความคาดหวังที่ระบุไว้ด้านล่าง:

จัดหาวัสดุ “ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง DRC”

ซัพพลายเออร์ของ Guardian จะต้องจัดหาวัสดุ "ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง DRC" วัสดุที่ปราศจากข้อขัดแย้ง DRC คือวัสดุที่ไม่มี 3TG ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น จึงขอพิจารณาว่าวัสดุ 3TG ต่างๆ ที่ได้มาจากแหล่งแยกเศษเหล็กหรือแหล่งรีไซเคิลถือเป็นวัสดุ "ที่ปราศจากข้อขัดแย้ง DRC"

กำหนดแหล่งที่มาของวัสดุ 3TG ต่างๆ

ซัพพลายเออร์โดยตรงของ Guardian จะต้องส่งแม่แบบการรายงานเกี่ยวกับแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง (CMRT) ให้กับซัพพลายเออร์ของตน ซึ่งซัพพลายเออร์รายดังกล่าวจะต้องส่งแม่แบบต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นถึงปลายทาง หรือคือจนกว่าจะสามารถระบุถึงโรงหลอม/โรงกลั่นของวัสดุ 3TG ได้ จากนั้นจึงจำเป็นต้องส่งข้อมูลแบบสำรวจผ่านห่วงโซ่อุปทานในระดับต่างๆ จนถึงซัพพลายเออร์โดยตรงของ Guardian ซึ่งต้องกรอกข้อมูลใน CMRT ที่ Guardian มอบให้จนเสร็จสิ้น ซัพพลายเออร์ของ Guardian ยังต้องมอบข้อมูลแบบสำรวจที่มีการอัพเดตเป็นรายปี รวมถึงให้ข้อมูลสถานะการจัดหาสินค้าใดๆ ทุกครั้งที่การจัดหาสินค้าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

นำคำแถลงจุดยืนหรือนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบมาปรับใช้

ซัพพลายเออร์ของ Guardian จำเป็นต้องนำคำแถลงจุดยืนหรือนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของ Guardian ใช้งานระบบการจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติตามคำแถลงจุดยืนหรือนโยบาย ให้ความรู้แก่ฐานการจัดหาเกี่ยวกับแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง และกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของตนใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่สอดคล้องกันด้วย สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งแห่งสหรัฐอเมริกาได้ที่: 

https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/conflictminerals-faq.htm