Asia Pacific - TH

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเรา

ตรวจสอบโลโก้
ความท้าทายของคุณคืออะไร?
ฟังก์ชันของกระจก

กระจกสมัยใหม่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กระจกลดแสงสะท้อนไปจนถึงกระจกสี

สร้างด้วยกระจก

ไม่ว่าการก่อสร้างจะท้าทายแค่ไหน เราสามารถผลิตกระจกที่ตอบโจทย์ได้

กระจกสำหรับบ้านของคุณ

การเลือกกระจกที่เหมาะสมสามารถทำให้ ที่อยู่อาศัยและชีวิตความเป็นอยู่ ดีขึ้น

ไฮไลต์
Cube Berlin

เหล่าสถาปนิกของ 3XN ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตโดยคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งสร้างรูปแบบปริซึมของพื้นผิวแบบสามเหลี่ยม

ตึก Damac โดย Paramount

กระจกช่วยทำให้รู้สึกอยู่สบายในดูไบ

ทุกโครงการของเรา

ตั้งแต่โครงการก่อสร้างสถานที่สำคัญไปจนถึงการสร้างที่อยู่อาศัยสุดล้ำ นี่คือวิธีที่กระจกของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้

ไฮไลต์
เรื่องราวของเรา

เราพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เหมือนกับในปี 1932

ความยั่งยืน

ดูเพิ่มเติมว่ากระจกช่วยสนับสนุนการออกแบบที่ยั่งยืนได้อย่างไร

การควบคุมคุณภาพ

เรามุ่งมั่นเพื่อคุณภาพในทุกสิ่งที่เราทำ

ความช่วยเหลือและข้อมูลการติดต่อ

ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเรา

ไฮไลต์
การวิเคราะห์กระจก

เข้าถึงชุดเครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือเชิงวิเคราะห์อันครอบคลุมของเรา

อ็อบเจ็กต์ BIM

ดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาจาก Guardian BIM มาตรฐานของเราเพื่อสร้างไฟล์ BIM เฉพาะโครงการ

การสัมมนาและการเรียนรู้ออนไลน์

สำหรับทุกคนที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระจกและการใช้งานกระจก

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

เราคงไม่อาจมาถึงจุดนี้ได้หากปราศจากบุคลากรและจุดมุ่งหมายร่วมกันที่ได้รับมาจากหลักปรัชญา Market Based Management® (MBM®) ของเรา ซึ่งให้ความเชื่อมั่นและปณิธาณที่จะมองให้ไกลกว่าองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยไม่เพียงแค่ตอบสนองแต่มักทำได้เกินความคาดหวังไปไกลอีกด้วย เราคอยตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอว่าสิ่งใดสามารถทำให้ดียิ่งขึ้นได้ จากนั้นจึงทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งหมายความว่าเราเปิดรับไอเดียและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ รวมถึงสื่อสารอย่างอิสระและเปิดเผยเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ในฐานะทีม

แนวทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้เข้าใจถึงถึงคติพจน์ของเราที่ว่า ดูสิ่งที่เป็นไปได้™ 

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

Market-Based Management® (MBM®) เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อน Guardian Industries MBM เป็นแนวทางการจัดการแบบองค์รวมที่เตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลสำเร็จ องค์ประกอบสำคัญของปรัชญาตลาดตามจัดการของเรา คือวัฒนธรรมของเราที่สร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้หลักการชี้แนะจาก MBM ของเรา 

หลักการของเราเน้นย้ำถึงค่านิยมและความเชื่อของเราซึ่งรวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก การได้มาซึ่งความรู้ที่ดีที่สุด ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน และประพฤติตนด้วยความเคารพโดยใช้ประโยชน์จากพลังแห่งความหลากหลาย หลักการของเราเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนใน Guardian ซึ่งมีส่วนทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนดีขึ้น 

การปฏิบัติตามหลักการชี้แนะจาก MBM ของเราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเคารพและครอบคลุม เพื่อให้พนักงานของเราสามารถเติบโตและตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองมากขึ้น หลักการเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ วิธีการทำงานของหลักการผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ แสดงให้เห็นถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม 

 

‘’สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆ คือวัฒนธรรมการทำงานและหลักปรัชญาในการบริหารที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเรียกว่า Market-Based Management‘’

Ron Vaupel

รองประธานองค์กรฝ่ายบุคลากร แผนกทรัพยากรมนุษย์ของ Guardian Industries