Asia Pacific - VI

Điều khoản sử dụng

kiểm tra logo
Thông tin nổi bật
Hiệu năng và tính hiệu quả về năng lượng

Tìm hiểu mức tác động của kính đối với hiệu quả về độ vang âm và năng lượng của tòa nhà.

Các ứng dụng của kính

Dù bạn cần sử dụng kính cho mặt tiền, nội thất, nhà riêng hay ứng dụng cụ thể, chúng tôi đều có sẵn giải pháp

Nên chọn loại kính nào

Xem chất lượng cuộc sống và vẻ đẹp ngôi nhà sẽ cải thiện như thế nào khi chọn được loại kính phù hợp

Tìm hiểu về kính

Tìm hiểu thêm về kính và những lợi ích mà kính có thể mang lại cho bạn

Xây dựng bằng kính

Kính là vật liệu xây dựng cơ bản, có thể được thiết kế riêng cho từng dự án

Kính cho ngôi nhà của bạn

Chúng tôi đang đưa kính vào hiện diện trong nhiều căn nhà hơn bao giờ hết

Thông tin nổi bật
cube berlin

Các kiến trúc sư của 3XN đã tạo nên những phép biến đổi về hình học có chủ đích mang đến một bề mặt với họa tiết là những hình tam giác nổi bằng kính.

Tháp Damac của Paramount

Kính góp phần tạo nên cảnh quan cho một chốn dừng chân dễ chịu ở Dubai

Tất cả dự án của chúng tôi

Từ những dự án xây dựng nổi bật của địa phương cho tới công trình dân dụng mang tính đột phá, đây chính là sự khác biệt mà kính của chúng tôi có thể đem lại.

Thông tin nổi bật
Câu chuyện của chúng tôi

Vẫn như tinh thần ban đầu vào năm 1932, chúng tôi luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách của hiện tại và tương lai

Tính bền vững

Tìm hiểu thêm về cách kính củng cố cho thiết kế bền vững

Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi luôn nỗ lực vì chất lượng trong mọi hoạt động

Thông tin nổi bật
Glass Analytics

Tiếp cận bộ công cụ kỹ thuật và phân tích toàn diện của chúng tôi

Đối tượng BIM

Tải xuống và sử dụng nội dung Guardian BIM tiêu chuẩn của chúng tôi để tạo nên các tệp BIM [building information modeling (tạo mô hình thông tin về tòa nhà)] dành riêng cho từng dự án

Các hội thảo và nội dung học tập trực tuyến

Dành cho bất kỳ ai quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về kính và công năng của kính

  • Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

InGlass Visualizer

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn xem lại Điều khoản sử dụng của chúng tôi, đây là thỏa thuận giấy phép ràng buộc áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này ("Thỏa thuận"). Nếu bạn vẫn tiếp tục truy cập trang web này, hoặc quay lại sau đó, thì bạn đồng ý bị ràng buộc theo Thỏa thuận này để có quyền truy cập vào nội dung miễn phí do chúng tôi cung cấp tại trang web này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc theo Thỏa thuận này sau khi đã đọc, vui lòng rời khỏi trang web.

Ứng xử có trách nhiệm

Bạn đồng ý hành động có trách nhiệm tại trang web này và đối xử tôn trọng với những khách truy cập khác.

Các hạn chế theo luật sở hữu trí tuệ và giấy phép/bản quyền có giới hạn

Ngoại trừ tài liệu thuộc phạm vi công cộng, nội dung trên trang web này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm luật bản quyền U.S. Theo đó, bạn được cấp giấy phép không độc quyền để sử dụng tài liệu tại trang web này ("Nội dung") trong khi kết nối với trang web này (bao gồm việc gửi email từng câu chuyện đến bạn bè trực tiếp từ trang web này, nếu có). Bạn cũng được cấp giấy phép có giới hạn để in bản sao của bất kỳ Nội dung nào được đăng trên trang web này, tuy nhiên việc in này chỉ nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân bạn. Bảo lưu toàn bộ các quyền khác. Bạn không được tái tạo, điều chỉnh, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị tài liệu trên trang web này bằng hình thức điện tử, trừ khi cần xem lại Nội dung trong khi kết nối với trang web này. Bạn không được thay đổi Nội dung hoặc xóa thông tin về tác giả hoặc thông báo về bản quyền và không được sử dụng Nội dung cho mục đích thương mại. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi làm thẻ meta trên các trang web khác. Bạn không được hiển thị trang web này trong khung (hay bất kỳ Nội dung nào qua các liên kết nội tuyến) khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Vui lòng gửi email về các yêu cầu đó đến [email protected]. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập các liên kết thông thường đến trang web của chúng tôi mà không cần sự cho phép bằng văn bản.

Liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết từ trang web của chúng tôi nhằm tạo sự thuận tiện cho khách truy cập. Chúng tôi không có khả năng kiểm soát các trang web được liên kết và không đưa ra tuyên bố về bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có trong các trang này. Các liên kết không nhằm để ám chỉ việc tài trợ, liên kết hoặc xác nhận với trang web được liên kết. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã cung cấp một liên kết đến trang web chứa nội dung vi phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc cung cấp các công cụ bẻ khóa hay các thiết bị gian lận khác, chúng tôi đề nghị bạn thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể đánh giá việc có vô hiệu hóa liên kết đó hay không (theo quyết định của riêng chúng tôi).

Tuyên bố miễn trừ bảo đảm

Bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn tự chịu rủi ro từ việc sử dụng trang web này. Chúng tôi không bảo đảm rằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; hoặc bạn sẽ thu được bất kỳ kết quả cụ thể nào nhờ việc sử dụng trang web này. Trang web này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bất kỳ loại bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về quyền sở hữu hoặc các bảo đảm ngầm định về khả năng bán được, tính phù hợp với một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc các bảo đảm khác, ngoài các bảo đảm ngầm định theo và không có khả năng loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo các luật hiện hành đối với thỏa thuận này. Chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác cung cấp nội dung qua trang web này sẽ không có trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính kết quả nào.

Sửa đổi/chấm dứt

Nhân viên của chúng tôi không được ủy quyền để thay đổi điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi điều khoản của Thỏa thuận này (hoặc dừng việc hoạt động của trang web này) theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước, và rằng quyền truy cập của bạn vào trang web này phụ thuộc trên cơ sở liên tục vào việc bạn tuân thủ phiên bản hiện hành của Điều khoản và điều kiện này. Do đó bạn phải truy cập trang web này thường xuyên.

Quyền tài phán

Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh theo luật của tiểu bang Michigan, U.S.A., ngoại trừ nội dung xung đột các điều khoản luật. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ hoặc tất cả điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo.