Continental Europe - CS

Vysoce výkonné sklo

kontrola loga
Před jakou výzvou stojíte?
Design se sklem

Moderní sklo obohacuje design mnoha způsoby, od antireflexní ochrany až po možnosti barevných odstínů

Sklo pro stavebnictví

U nás vždy najdete vhodná skla pro jakýkoliv stavební projekt

Sklo pro váš domov

Poznejte, jak správný výběr skel umožňuje vylepšit domov i životní podmínky

Zajímavosti
BNL-BNP Paribas

Díky důmyslnému strukturálnímu zasklení vzniká vizuálně výrazná a estetická stavba, v níž se ze všech stran zrcadlí okolí budovy.

cube berlin

Studio 3XN Architects vytvořilo promyšlené geometrické transformace, které vytvářejí lomený reliéfní vzor z trojúhelníkových ploch.

HOTEL NOBU

Hotel Nobu ve Varšavě odráží charisma města a obohacuje toto kulturní centrum svým jedinečným, na první pohled ohromujícím vzhledem.

Zajímavosti
Náš příběh

Stejně jako v roce 1932 jsme i dnes připraveni čelit současným i budoucím výzvám.

Udržitelnost

Zjistěte více o tom, jak může sklo podpořit udržitelný design.

Kontrola kvality

Usilujeme o kvalitu ve všem, co děláme.

Naše společnost

Zjistěte více o tom, kdo jsme.

Nápověda a kontakt

Zajímavosti
Analýza skla

Získejte přístup k naší ucelené nabídce inženýrských a analytických nástrojů.

Objekty BIM

Stáhněte si standardizovaný obsah BIM společnosti Guardian a využívejte jej k vytváření souborů BIM pro konkrétní projekt.

Semináře a online vzdělávání

Pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o sklu a jeho využití

Vysoce výkonné sklo

Řešení pro potřeby protisluneční ochrany a tepelné izolace

Vysoce výkonné sklo zajišťuje přirozenou propustnost světla a zároveň pomáhá omezovat teplotní zisky a přenos tepelné energie.

Díky neustálému zlepšování tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření je sklo flexibilním stavebním materiálem, který může pomoci zlepšit energetickou účinnost budov. Jedním ze způsobů, jak tohoto výkonu dosáhnout, je použití vysoce výkonného pokoveného skla, které je důležitou součástí zasklení a umožňuje uživatelům budovy vizuálně se zapojit do vnějšího prostředí z pohodlného interiéru.

Co je to vysoce výkonné sklo a proč ho používáme? 

Vysoce výkonné sklo v architektonickém zasklení může pomoci kontrolovat teploty uvnitř budovy tím, že poskytuje různé úrovně tepelné izolace a/nebo solární ochrany. Vysoce výkonné zasklení může do vnitřních prostor vnášet dostatek přirozeného světla, což pomáhá zlepšit komfort uživatelů a zároveň přispívá k energetické účinnosti budovy. 

Skleněné nátěry s vysokým výkonem také nabízejí architektům širokou škálu estetických možností z hlediska barev, což jim umožňuje vybrat nejvhodnější vzhled, který bude vyhovovat jejich projektu.

Jaké jsou výhody vysoce výkonného skla?

Vysoce výkonné nátěry přináší architektonickému zasklení řadu přínosů.

Pokud jde o estetiku, zasklení může být vyrobeno tak, aby vypadalo neutrálně nebo barevně, s požadovanou úrovní odrazivosti, propustnosti světla a soukromí. Architekti mají svobodu vytvářet vizuálně ohromující zasklené fasády, které pomáhají integrovat budovu do prostředí tím, že odrážejí okolí nebo ukazují, co se děje uvnitř budovy. Co se týče energetické účinnosti, je ovlivněno směrování solární energie a intenzita tepelné izolace. Vysoce výkonné nátěry mohou pomoci splnit nároky na ekologické budovy, jako je program LEED® americké rady pro ekologické budovy, a další požadavky energetických vyhlášek.

Ikona – Estetika

Tepelná izolace

Co se týče výkonu tepelné izolace, vysoce výkonné sklo nabízí následující výhody:

 • V případě potřeby mohou sluneční paprsky projít sklem.
 • Pomáhá odrážet vnitřní teplo zpět do místnosti.
 • Může vytvořit štít proti studenému exteriéru.
 • Obecně se používá při zasklení dvojitým nebo trojitým sklem.
 • Může pomoci snížit náklady na energie spojené se systémy vytápění vnitřních prostor.

Ikona – Estetika

Regulace solárního záření

Protisluneční skla, která jsou často určena pro okna, střechy a zasklené fasády, pomáhají optimalizovat propustnost světla, protisluneční ochranu a tepelný výkon. Sklo propouští sluneční světlo a zároveň odráží velkou část slunečního tepla.

Vysoce výkonné sklo s regulací slunečního záření je ideální pro maximální využití přirozeného denního světla a odrážení co největšího množství slunečního tepla zpět ke zdroji. Vnitřní prostor zůstává ve srovnání s nepokoveným sklem jasný a chladnější. Energetickou účinnost lze zvýšit také díky tomu, že protisluneční skla pomáhají snížit zatížení klimatizace v teplejších měsících.

Ikona – Estetika

Spektrální selektivita

Světlo vstupující do budovy a také nátěry a jejich umístění v zasklení jsou zásadní pro zajištění pohodlí uživatelů. Termín „spektrální selektivita“ se používá k řešení množství denního světla ve vztahu k blokování solární energie. Spektrální selektivita se vypočítá vydělením propustnosti viditelného světla (VLT) solárním faktorem nebo SHGC (koeficient solárního tepelného zisku). Větší spektrální selektivity je dosaženo, když je přenášeno více viditelného světla a méně celkové solární energie. 

Ikona – Estetika

Pomáhá snižovat destruktivní UV záření a oslnění

V závislosti na poloze a orientaci budovy může vysoce výkonné zasklení pomoci zmírnit odlesky od slunce a zvýšit vizuální komfort uživatelů budovy, zejména pokud je zasklená fasáda přímo vystavena slunci a s vysokým poměrem oken a stěn.

Ultrafialovému (UV) světlu může být přičítáno přibližně 50 % blednutí vnitřního vybavení a zařízení. Použití laminovaného skla může blokovat až 99 % UV záření.

Naše vysoce výkonné skleněné produkty:

 

Naše řada vysoce výkonných výrobků kombinuje vlastnosti regulace slunečního záření, propustnosti světla a nízkých solárních tepelných zisků s různými barvami a vzhledy, které pomáhají přizpůsobit se jakémukoli použití.

Jak funguje vysoce výkonné sklo?

Abychom pochopili, jak funguje vysoce výkonné sklo, je nutné vzít v úvahu, jak sklo interaguje s elektromagnetickým spektrem

Solární energie (nebo krátkovlnné záření) je přijímána na povrchu Země ze Slunce. Obsahuje ultrafialové, viditelné a téměř infračervené vlnové délky – společně v rozsahu od 300 do 2 500 nm. Pokovené sklo s ochranou proti slunečnímu záření může blokovat značné množství této energie tím, že odráží a absorbuje její část.

Dlouhé vlnové délky záření zahrnují vlnové délky od 5 000 do 50 000 nm. Vysoce výkonné nátěry skla jsou navrženy tak, aby zpomalovaly přenos sálavého tepla. Vysoce výkonné nátěry odrážejí záření (teplo) dlouhých vln zpět do konstrukce během chladnějších období. 

Sklo a elektromagnetické spektrum

 

Tepelná izolace vysoce výkonného skla

Přenos tepla probíhá prostřednictvím tří mechanismů: záření, kondukce a konvekce. Všechny tři typy přenosu tepla probíhají v izolačním skle (IGU). 

 • Záření je přenos tepla elektromagnetickou energií, kde se dlouhá vlnová energie pohybuje sestavou zasklení.
 • Kondukce je přenos tepla v médiu (pevné nebo plynové) způsobený teplotními rozdíly. Tento přenos se omezuje použitím argonu uvnitř IGU kvůli jeho nižší tepelné vodivosti ve srovnání se vzduchem. Podél okraje IGU se vodivé teplo přesouvá ze skla do distanční vložky a zpět do skla. Tento přenos lze zpomalit pomocí teplé distanční vložky.
 • Konvekce je přenos tepla proudy pomalu se pohybujícího vzduchu nebo plynu v IGU.

Izolační výkon se týká omezení přenosu tepla spojeného s teplotními rozdíly venkovního a vnitřního vzduchu.

Chladné podnebí

V chladném podnebí je izolační výkon výhodou. Tepelně izolační sklo může umožnit vstup příchozí krátkovlnné energie do budovy a zlepšuje zadržování tepla uvnitř budovy s odraženou energií dlouhých vln.

V teplých klimatických podmínkách by zasklení mělo snižovat jak příchozí krátkovlnnou energii, tak náhodnou příchozí dlouhovlnnou energii, což může pomoci snížit potřebu klimatizace. 

Bez ohledu na klima je zasklení, které snižuje přenos tepla, výhodou pro energetickou účinnost.

Izolační výkon zasklení lze zlepšit použitím vysoce výkonného nátěru, který dobře funguje při odrazu energie dlouhých vln. Tento výkon lze také zlepšit přidáním další skleněné tabule do IGU, aby mohlo k izolačnímu výkonu přispět více dutin a potahovaných povrchů.

Jak se měří výkon izolace?

Výkon izolace se měří pomocí parametru nazývaného „U-hodnota“, který popisuje přenos energie za jednotku času, tj. dobu potřebnou pro přenos energie na jednotku zasklívací plochy a na stupeň teplotního rozdílu mezi vnějšími a vnitřními podmínkami.

Pokud má sestava zasklívání silný tepelně izolační výkon, bude přenášeno pouze malé množství energie, takže U-hodnota bude nízká.

Solární energie a její interakce se sklem 

Když paprsek elektromagnetické energie narazí na skleněnou tabuli, může se část energie odrazit, část může být absorbována a veškerá zbývající energie bude přenesena.  

Jak se měří solární tepelný zisk? 

K měření solární energie, která přechází dovnitř, se používají solární faktor (g-hodnota) a koeficient solárního tepelného zisku (SHGC). Patří sem přímý přenos a nepřímý přenos z důvodu absorpce a opětovného vyzáření dovnitř. Solární faktor neboli SHGC, je desetinný podíl solární energie, která je přenášena složením zasklení. Pokud například 31 % příchozí solární energie prochází zasklením, je hodnota g neboli SHGC 0,31 (31 %). 

Horké klima 

U stavebního projektu umístěného v teplém nebo mírném podnebí je preferována nízká hodnota g neboli SHGC. Umístění vysoce účinného nátěru s ochranou proti slunečnímu záření číslo 2 často zajišťuje nejlepší výkon, protože odráží část příchozí solární energie předtím, než může vstoupit do zasklení. 

V obzvláště chladném podnebí by mohla být prospěšná vyšší hodnota g neboli SHGC, aby se umožnil pasivní tepelný zisk.

Výkon solární energie

 

Vysoce výkonné typy nátěrů a výrobní procesy

Vysoce výkonné nátěry lze rozdělit do dvou kategorií: ty, které jsou aplikovány pyrolytickým nanášením (tvrdé nátěry) a ty, které jsou aplikovány naprašováním (měkké nátěry). Výrobní závody společnosti Guardian Glass používají pouze proces naprašování. 

Naprašované nátěry

Naprašované nátěry se aplikují ve velkém stroji na vakuové nanášení magnetronového naprašování mimo výrobní proces plaveného skla. Plně zformované sklo prochází dopravníkovým systémem dlouhou vakuovou komorou, kde se postupně hromadí řada materiálů na povrchu skla.  Tyto materiály společně měří přibližně 1/500 tloušťky listu papíru.   

Naprašované nátěry jsou nanášeny přesněji než pyrolytické nátěry. Současné vysoce výkonné povlaky potažené naprašováním jsou vícevrstvé komplexní konstrukce navržené tak, aby poskytovaly vysokou propustnost viditelného světla, nízkou odrazivost viditelného světla a snižovaly přenos tepla.

Pyrolytické nátěry 

Pyrolytické nátěry jsou aplikovány během procesu výroby plaveného skla. Horní povrch skleněného pásu je nastříkán materiálem, obvykle oxidem cínatým. Když sklo vychladne, povrchová vazba ztuhne a vytvoří pevné spojení, které je velmi odolné pro zpracování skla během výroby. Jejich vlastnosti jsou však velmi omezené díky jejich jednoduché struktuře.

video-thumbnail

Jak se potahuje vysoce výkonné sklo? Podívejte se na proces naprašování v této video animaci.

Vliv stříbra

V závislosti na požadavcích na výkon nátěru může být k dosažení požadovaného výkonu zapotřebí až 15 vrstev. 

Z materiálů, které tvoří naprašovaný nízkoemisní nátěr, je stříbro nejdůležitější při zvyšování energetické účinnosti. Čím více stříbrných vrstev se přidává do složení nátěru, tím lepší bude spektrální selektivita skla.

Chcete se o pokoveném skle dozvědět více?

Společnost Guardian Glass vám nabízí spoustu technických poznámek, nástrojů a online vzdělávání, které vám pomohou rozšířit si znalosti o skle a určit nejvhodnější architektonické zasklení pro váš projekt. Pro další informace se připojte do Centra zdrojů .

 

Použití a využití vysoce výkonného skla 

Aplikace pro architektonické vysoce výkonné zasklení jsou široké. Od oken a zavěšených stěn až po střechy a světlíky – vysoce výkonné sklo lze zvážit pro jakékoli použití, kde zasklení představuje fyzickou bariéru mezi vnitřní a vnější stranou budovy.

project-hd-diamond66-climaguard-premium2-sn6234_de_berlin_cube-berlin

Zavěšené fasády

Zavěšená fasáda je předsazený vnější plášť budovy vyrobený ze skla, který není součástí nosné konstrukce. Použití nízkoemisního pokoveného skla v zavěšené fasádě pomáhá návrhářům kontrolovat vzhled (např. odrazivost, průhlednost, barvu) a výkon zasklení, včetně tepelné izolace a solární ochrany.  

project_sn7037-hdsolar67-cg-ecosun-lami-acoustic_fr_lyon_grand-hotel-dieu

Střechy a světlíky

Stropní zasklení, jako je střešní zasklení, může pomoci snížit potřebu umělého osvětlení a také poskytnout přirozený zdroj denního světla, který pomůže rozjasnit a otevřít vnitřní prostory budovy. Nízkoemisní nátěry v zasklení mohou pomoci řešit potřeby tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření. Nízkoemisní sklo lze dokonce laminovat pro použití v aplikacích bezpečnostního skla nad hlavou. 

Ohýbané sklo

V případě zakřiveného nebo ohýbaného zasklení byly vyvinuty nízkoemisní nátěry, které odolávají procesu ohýbání bez ovlivnění vizuálního vzhledu skla. Nízkoemisní nátěry jsou k dispozici pro aplikace s ohýbaným sklem, které stále poskytuje požadovanou tepelnou a solární účinnost, aby přispívalo k energetické účinnosti budovy.

Některé z našich projektů jsou možné díky vysoce výkonnému sklu:

Chcete si prohlédnout další architektonické projekty vyrobené ze skla s nízkou emisivitou? Navštivte naši sekci projektů.

Proč si vybrat Guardian Glass?

Společnost Guardian Glass je odborníkem na výrobu a aplikaci skla – neustále vyvíjí nové technologie a metody pro výrobu skla, které poskytují vysoce výkonná řešení skla po celém světě. Zaměřujeme se na rozšíření hranic toho, čeho lze se sklem dosáhnout. Od významných architektonických projektů až po interiéry domů a maloobchodní prostory. To znamená, že spolupracujeme s našimi partnery a zákazníky napříč dodavatelským řetězcem, abychom zajistili přesně ten správný výsledek. Jinými slovy, pokud jde o sklo, pomáháme vám zjistit, co je možné.

Naše vysoce výkonné skleněné produkty

Potřebujete porovnat výkonnost našich produktů? Navštivte naši produktovou sekci a prohledávejte, porovnávejte a filtrujte naši širokou škálu řešení zasklení.

 • SunGuard® eXtraSelective

  SunGuard® eXtraSelective

  SunGuard® eXtraSelective je naše nejnovější komerční řada skel s redukcí solárního záření s trojitým stříbrným povlakem a špičkovou selektivitou, což znamená, že poskytuje optimální poměr přirozené propustnosti světla a redukce solární energie.

  Další informace
 • SunGuard® SuperNeutral

  SunGuard® SuperNeutral

  SunGuard® SuperNeutral™ je naše komerční řada skel s dvojitým stříbrným povlakem, která jsou ideální pro ty, kteří hledají vysoce výkonné sklo s dokonale neutrálním vzhledem. Díky vynikající přirozené propustnosti světla, solární ochraně a tepelné izolaci je ideální pro širokou škálu aplikací.

  Další informace
 • SunGuard® High Performance

  SunGuard® High Performance

  SunGuard® High Performance je naše komerční řada skel s jedním stříbrným povlakem, která nabízí nejen vysoce výkonnou redukci solárního záření, ale také flexibilitu designu a dobrou úroveň tepelné izolace.

  Další informace
Prodiskutujte svůj projekt s naším týmem!