Continental Europe - CS

Výkon a energetická účinnost

kontrola loga
Před jakou výzvou stojíte?
Design se sklem

Moderní sklo obohacuje design mnoha způsoby, od antireflexní ochrany až po možnosti barevných odstínů

Sklo pro stavebnictví

U nás vždy najdete vhodná skla pro jakýkoliv stavební projekt

Sklo pro váš domov

Poznejte, jak správný výběr skel umožňuje vylepšit domov i životní podmínky

Zajímavosti
BNL-BNP Paribas

Díky důmyslnému strukturálnímu zasklení vzniká vizuálně výrazná a estetická stavba, v níž se ze všech stran zrcadlí okolí budovy.

cube berlin

Studio 3XN Architects vytvořilo promyšlené geometrické transformace, které vytvářejí lomený reliéfní vzor z trojúhelníkových ploch.

HOTEL NOBU

Hotel Nobu ve Varšavě odráží charisma města a obohacuje toto kulturní centrum svým jedinečným, na první pohled ohromujícím vzhledem.

Zajímavosti
Náš příběh

Stejně jako v roce 1932 jsme i dnes připraveni čelit současným i budoucím výzvám.

Udržitelnost

Zjistěte více o tom, jak může sklo podpořit udržitelný design.

Kontrola kvality

Usilujeme o kvalitu ve všem, co děláme.

Naše společnost

Zjistěte více o tom, kdo jsme.

Nápověda a kontakt

Zajímavosti
Analýza skla

Získejte přístup k naší ucelené nabídce inženýrských a analytických nástrojů.

Objekty BIM

Stáhněte si standardizovaný obsah BIM společnosti Guardian a využívejte jej k vytváření souborů BIM pro konkrétní projekt.

Semináře a online vzdělávání

Pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o sklu a jeho využití

výkon a energetická účinnost

Charlotte Plaza

Využijte je: výkonné sklo a energeticky efektivní sklo 

Sklo může výrazně ovlivnit spotřebu energie, propustnost světla, akustiku a pevnost fasády.  Pochopením a uplatněním každé z těchto komponent můžete vybrat správné sklo pro váš projekt.

Výkonnost skla

Sklo přispívá k energetické náročnosti budovy tím, že ovlivňuje jak prostupnost přirozeného světla, tak regulaci slunečního záření . Výkonnost skla se měří podle následujících ukazatelů: 

Hodnota U

Parametr zasklení, který charakterizuje přestup tepla střední částí zasklení, tj. bez okrajových vlivů, a vyjadřuje hustotu tepelného toku v ustáleném stavu na teplotní rozdíl mezi teplotami prostředí na obou stranách. Teplotní rozdíl podle standardních podmínek: delta T=15K°. Čím nižší je hodnota, tím vyšší je izolační hodnota.

Hodnota U

Solární faktor

Popisuje celkovou sluneční energii propouštěnou zasklením. Nižší číslo = méně sluneční energie procházející přes zasklení do interiéru.

Solární faktor

Propustnost světla

Měří procento viditelného světla (v rozsahu vlnových délek 380 nm až 780 nm), které projde zasklením. Vyšší číslo = více přirozeného světla ve vnitřních prostorách.

Propustnost světla

Selektivita

Selektivita je podíl propustnosti světla a solárního faktoru. Vyšší číslo = světlejší prostory vzhledem k účinnosti regulace slunečního záření.

Selektivita

Energetická účinnost budovy

Sklo může ovlivnit propustnost světla a slunečního tepla, aby zlepšilo komfort uživatelů a pomohlo systému HVAC pracovat s maximální účinností.

Vysoce výkonná skla s vysokou selektivitou mohou umožnit budovám v teplejším klimatu využívat výhod přirozeného světla bez intenzivních teplot v interiéru, nebo potřeby blokovat světlo pomocí stínění. Budovy v chladnějším klimatu mohou mezitím těžit z pasivního vytápění, které nabízí zasklení s vysokým solárním faktorem.

Povrstvené sklo s nižší hodnotou U má lepší izolační vlastnosti, pomáhá udržovat stálou teplotu v interiéru bez ohledu na venkovní klima.

K dispozici je široká škála architektonických sklenářských produktů, které usnadňují soulad mezi estetikou a energetickou účinností. 

Akustika

Jsme obklopeni zvukem. Bohužel to, co mnozí považují za příjemné, například zpěv ptáků nebo smích, je bohužel často přehlušeno méně vítaným hlukem. Podle Světové zdravotnické organizace nám nadměrný hluk vážně škodí. Může narušit spánek, mít kardiovaskulární a psychofyziologické dopady a snížit výkonnost.

Akustika

Zvuk se sklem přenáší

Molekuly se vzájemně stlačují a šíří se jako vlna. V závislosti na kombinaci tloušťky skla a mezivrstev může sklo v různé míře hluk odrážet nebo pohlcovat.

 Zvuk se sklem přenáší

Síla

Výkonná skla mohou poskytovat pevnost a zároveň stále nabízet průhlednost a estetiku. Toto video ilustruje pevnostní varianty  různých druhů skel.  

Veškeré architektonické sklo  v původním stavu je žíhané. Ještě větší odolnosti proti zatížení lze dosáhnout použitím tepelného ošetření. To spočívá v opatrném zahřátí skla a následném rychlém ochlazení jeho povrchu, aby se vyvolala trvalá komprese. Je důležité si uvědomit, že  sklo musí být před tímto procesem nařezáno a opracováno. Existují dva druhy tepelně ošetřeného skla:

  • Temperované sklo je zhruba čtyřikrát pevnější než žíhané (standardní) sklo. Pro případ rozbití je navrženo tak, aby se rozbilo na malé kousky s poměrně tupými hranami.  Tvrzené sklo lze odpovídajícím způsobem považovat za bezpečnostní zasklení.
  • Teplem posílené sklo je přibližně dvakrát pevnější než chlazené sklo. Při rozbití jsou jeho střepy vodivější pro zadržení v rámu zasklívací tabule než u plně temperovaného skla.