Continental Europe - CS

Zodpovědné získávání zdrojů

kontrola loga
Před jakou výzvou stojíte?
Design se sklem

Moderní sklo obohacuje design mnoha způsoby, od antireflexní ochrany až po možnosti barevných odstínů

Sklo pro stavebnictví

U nás vždy najdete vhodná skla pro jakýkoliv stavební projekt

Sklo pro váš domov

Poznejte, jak správný výběr skel umožňuje vylepšit domov i životní podmínky

Zajímavosti
BNL-BNP Paribas

Díky důmyslnému strukturálnímu zasklení vzniká vizuálně výrazná a estetická stavba, v níž se ze všech stran zrcadlí okolí budovy.

cube berlin

Studio 3XN Architects vytvořilo promyšlené geometrické transformace, které vytvářejí lomený reliéfní vzor z trojúhelníkových ploch.

HOTEL NOBU

Hotel Nobu ve Varšavě odráží charisma města a obohacuje toto kulturní centrum svým jedinečným, na první pohled ohromujícím vzhledem.

Zajímavosti
Náš příběh

Stejně jako v roce 1932 jsme i dnes připraveni čelit současným i budoucím výzvám.

Udržitelnost

Zjistěte více o tom, jak může sklo podpořit udržitelný design.

Kontrola kvality

Usilujeme o kvalitu ve všem, co děláme.

Naše společnost

Zjistěte více o tom, kdo jsme.

Nápověda a kontakt

Zajímavosti
Analýza skla

Získejte přístup k naší ucelené nabídce inženýrských a analytických nástrojů.

Objekty BIM

Stáhněte si standardizovaný obsah BIM společnosti Guardian a využívejte jej k vytváření souborů BIM pro konkrétní projekt.

Semináře a online vzdělávání

Pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o sklu a jeho využití

  • Zodpovědné získávání zdrojů

Zodpovědné získávání zdrojů

Prohlášení o postoji společnosti Guardian Industries

InGlass Visualizer

Společnost Guardian se zavázala získávat zdroje společensky odpovědným způsobem a vědomě se vyhýbá používání zboží, služeb nebo surovin, jako je cín, wolfram, tantal či zlato („3TG“ neboli „konfliktní minerály“), které podporují nehumánní zacházení, včetně obchodování s lidmi, otroctví, nucené práce, dětské práce, mučení a válečných zločinů, nebo přispívají k jejich financování. V souladu s tím společnost Guardian očekává, že všichni dodavatelé v jejím dodavatelském řetězci dostojí těmto očekáváním:

Dodávání materiálů neobsahujících konfliktní minerály z Konžské demokratické republiky

Od dodavatelů společnosti Guardian očekáváme, že budou dodávat materiály, které neobsahují konfliktní minerály z Konžské demokratické republiky." Takové materiály mají nulový obsah konfliktních minerálů, které přímo či nepřímo přispívají k financování nebo prospěchu ozbrojených skupin v Konžské demokratické republice a sousedních zemích. Aby se předešlo pochybnostem, veškeré konfliktní minerály z recyklovaných nebo vyřazených zdrojů jsou považovány za materiály neobsahující konfliktní minerály z Konžské demokratické republiky."

Zjištění původu veškerých konfliktních minerálů

Od přímých dodavatelů společnosti Guardian očekáváme, že svým vlastním dodavatelům předloží k vyplnění aktuální šablonu pro hlášení konfliktních minerálů (Conflict Minerals Reporting Template, CMRT) a že ji tito dodavatelé předloží zase svým dodavatelům, dokud nedojde k úplnému zjištění, ve které huti nebo rafinerii byly vyrobeny. Tyto informace pak musí v dodavatelském řetězci doputovat zpět k přímému dodavateli společnosti Guardian a ten má povinnost vyplnit šablonu CMRT poskytnutou společností Guardian. Od dodavatelů společnosti Guardian se rovněž očekává, že budou takto zjištěné informace aktualizovat buď každý rok, nebo při každé změně zdroje materiálů pro dodávané zboží.

Zaujetí pevného postoje nebo přijetí zásad týkajících se zodpovědného získávání zdrojů

Od dodavatelů společnosti Guardian očekáváme, že ve věci zodpovědného získávání zdrojů zaujmou pevný postoj nebo přijmou zásady, které budou v souladu se zásadami společnosti Guardian, zavedou systémy řízení, které přispějí k zajištění souladu s tímto postojem nebo zásadami, budou na téma konfliktních minerálů vzdělávat své dodavatele a budou od svých dodavatelů vyžadovat stejný postup. Další informace o pravidlech pro konfliktní minerály platných v USA najdete na této stránce: 

https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/conflictminerals-faq.htm