Continental Europe - CS

Podmínky použití

kontrola loga
Před jakou výzvou stojíte?
Design se sklem

Moderní sklo obohacuje design mnoha způsoby, od antireflexní ochrany až po možnosti barevných odstínů

Sklo pro stavebnictví

U nás vždy najdete vhodná skla pro jakýkoliv stavební projekt

Sklo pro váš domov

Poznejte, jak správný výběr skel umožňuje vylepšit domov i životní podmínky

Zajímavosti
BNL-BNP Paribas

Díky důmyslnému strukturálnímu zasklení vzniká vizuálně výrazná a estetická stavba, v níž se ze všech stran zrcadlí okolí budovy.

cube berlin

Studio 3XN Architects vytvořilo promyšlené geometrické transformace, které vytvářejí lomený reliéfní vzor z trojúhelníkových ploch.

HOTEL NOBU

Hotel Nobu ve Varšavě odráží charisma města a obohacuje toto kulturní centrum svým jedinečným, na první pohled ohromujícím vzhledem.

Zajímavosti
Náš příběh

Stejně jako v roce 1932 jsme i dnes připraveni čelit současným i budoucím výzvám.

Udržitelnost

Zjistěte více o tom, jak může sklo podpořit udržitelný design.

Kontrola kvality

Usilujeme o kvalitu ve všem, co děláme.

Naše společnost

Zjistěte více o tom, kdo jsme.

Nápověda a kontakt

Zajímavosti
Analýza skla

Získejte přístup k naší ucelené nabídce inženýrských a analytických nástrojů.

Objekty BIM

Stáhněte si standardizovaný obsah BIM společnosti Guardian a využívejte jej k vytváření souborů BIM pro konkrétní projekt.

Semináře a online vzdělávání

Pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o sklu a jeho využití

  • Podmínky použití

Podmínky použití

InGlass Visualizer

Vítáme vás na našem webu. Žádáme vás, abyste si přečetli naše podmínky použití, které představují závaznou licenční smlouvu týkající se vašeho používání tohoto webu („smlouva“). Pokud na tomto webu zůstanete nebo se na něj později vrátíte, vyjadřujete tím souhlas se závazností této smlouvy výměnou za bezplatný obsah, který je vám na tomto webu k dispozici. Pokud se po přečtení této smlouvy rozhodnete, že si nepřejete být jí vázáni, prosíme vás, abyste tento web opustili.

Zodpovědné chování

Souhlasíte s tím, že se na tomto webu budete chovat zodpovědně a s ostatními návštěvníky budete jednat s respektem.

Omezená licence / autorská práva a omezení daná zákony na ochranu duševního vlastnictví

S výjimkou materiálů z veřejných domén je obsah tohoto webu chráněn zákony o duševním vlastnictví včetně zákonů USA o autorském právu. Tímto vám udělujeme nevýhradní licenci k používání materiálů na tomto webu („obsah“), když jste k tomuto webu připojeni (včetně případného zasílání jednotlivých článků přátelům e-mailem přímo z tohoto webu). Také vám udělujeme omezenou licenci k tisku kopií veškerého obsahu zveřejněného na tomto webu, ovšem pouze pro vaše osobní použití. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. Materiály na těchto stránkách nesmíte digitálně reprodukovat, přizpůsobovat, distribuovat, předvádět ani zobrazovat, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zobrazení obsahu, když jste připojeni k tomuto webu. Obsah nesmíte měnit ani z něj odstraňovat uvedení autora a oznámení o autorských právech a nesmíte jej využívat komerčně. Rovněž je přísně zakázáno používat kteroukoli z našich ochranných známek jako metaznačky na jiných webech. Bez našeho výslovného písemného svolení nesmíte tento web (ani žádnou část jeho obsahu prostřednictvím vložených odkazů) zobrazovat v rámečcích. Případné žádosti o svolení zasílejte e-mailem na adresu [email protected]. Prosté odkazy na náš web však můžete vytvářet i bez našeho písemného souhlasu.

Odkazy

Našim návštěvníkům můžeme pro informaci poskytovat odkazy vedoucí mimo náš web. Nad odkazovanými weby nemáme žádnou kontrolu a nečiníme žádná prohlášení týkající se obsahu a materiálů dostupných na těchto webech. Odkazy nemají být vykládány jako známka podpory vůči odkazovaným webům, spolupráce s nimi ani souhlasu s nimi. Pokud se domníváte, že jsme uvedli odkaz na web, jehož obsah porušuje pravidla či zákon nebo který obsahuje nástroje pro cracking či jiné nástroje pro obcházení ochranných prvků, prosíme vás, abyste nás na to upozornili. Díky tomu budeme moci vyhodnotit, zda máme daný odkaz deaktivovat (dle našeho vlastního uvážení).

Odmítnutí záruk

Výslovně souhlasíte s tím, že tento web používáte výhradně na vlastní riziko. Není nijak zaručeno, že bude váš přístup k tomuto webu nebo jeho používání nepřerušený či bez chyb, ani že používáním tohoto webu dosáhnete určitých výsledků. Tento web dáváme k dispozici „tak, jak je“, bez veškerých výslovných i předpokládaných záruk, mimo jiné včetně záruky vlastnických práv nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu, neporušení práv nebo jiných záruk, s výjimkou těch, které vyplývají ze zákonů vztahujících se na tuto smlouvu a které nelze vyloučit, omezit ani upravit. My ani žádná jiná osoba či subjekt poskytující obsah prostřednictvím tohoto webu neneseme vůči vám odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní ani následné škody.

Změny / vypovězení smlouvy

Naši zaměstnanci nejsou oprávněni měnit podmínky této smlouvy. Souhlasíte s tím, že smíme podmínky této smlouvy dle našeho výhradního uvážení a bez předchozího upozornění upravit (nebo tento web zrušit) a že je vaše právo na přístup k tomuto webu vždy podmíněno vaším dodržováním právě aktuální verze těchto podmínek použití. Proto byste měli tuto stránku často navštěvovat.

Soudní příslušnost

Podmínky použití se budou řídit zákony státu Michigan, USA, s výjimkou ustanovení o kolizi právních norem. Vyhrazujeme si právo kteroukoli část těchto podmínek použití nebo celé podmínky použití kdykoli a bez předchozího oznámení doplnit, odstranit nebo změnit.