Continental Europe - CS

Podmínky použití

kontrola loga
Před jakou výzvou stojíte?
Design se sklem

Moderní sklo obohacuje design mnoha způsoby, od antireflexní ochrany až po možnosti barevných odstínů

Sklo pro stavebnictví

U nás vždy najdete vhodná skla pro jakýkoliv stavební projekt

Sklo pro váš domov

Poznejte, jak správný výběr skel umožňuje vylepšit domov i životní podmínky

Zajímavosti
BNL-BNP Paribas

Díky důmyslnému strukturálnímu zasklení vzniká vizuálně výrazná a estetická stavba, v níž se ze všech stran zrcadlí okolí budovy.

cube berlin

Studio 3XN Architects vytvořilo promyšlené geometrické transformace, které vytvářejí lomený reliéfní vzor z trojúhelníkových ploch.

HOTEL NOBU

Hotel Nobu ve Varšavě odráží charisma města a obohacuje toto kulturní centrum svým jedinečným, na první pohled ohromujícím vzhledem.

Zajímavosti
Náš příběh

Stejně jako v roce 1932 jsme i dnes připraveni čelit současným i budoucím výzvám.

Udržitelnost

Zjistěte více o tom, jak může sklo podpořit udržitelný design.

Kontrola kvality

Usilujeme o kvalitu ve všem, co děláme.

Naše společnost

Zjistěte více o tom, kdo jsme.

Nápověda a kontakt

Zajímavosti
Analýza skla

Získejte přístup k naší ucelené nabídce inženýrských a analytických nástrojů.

Objekty BIM

Stáhněte si standardizovaný obsah BIM společnosti Guardian a využívejte jej k vytváření souborů BIM pro konkrétní projekt.

Semináře a online vzdělávání

Pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o sklu a jeho využití

 • Podmínky použití

Podmínky použití

InGlass Visualizer

Vítáme vás na našem webu. Žádáme vás, abyste si přečetli naše podmínky použití, které představují závaznou licenční smlouvu týkající se vašeho používání tohoto webu (dále jen „smlouva“). Pokud na tomto webu zůstanete nebo se na něj později vrátíte, vyjadřujete tím souhlas se závazností této smlouvy výměnou za bezplatný obsah, který je vám na tomto webu k dispozici. Pokud se po přečtení této smlouvy rozhodnete, že si nepřejete být touto smlouvou vázáni, prosíme vás, abyste tento web opustili.

1.  Zodpovědné chování

Souhlasíte s tím, že se na tomto webu budete chovat zodpovědně a s ostatními návštěvníky budete jednat s respektem.

2. Omezené licence / autorská práva a omezení práva duševního vlastnictví

S výjimkou materiálů z veřejných domén je obsah tohoto webu chráněn zákony o duševním vlastnictví včetně zákonů USA o autorském právu. Tímto vám udělujeme nevýhradní licenci k používání materiálů na tomto webu (dále jen „obsah“), když jste k tomuto webu připojeni (včetně případného zasílání jednotlivých článků přátelům e-mailem přímo z tohoto webu). Také vám udělujeme omezenou licenci k tisku kopií veškerého obsahu zveřejněného na tomto webu, ovšem pouze pro vaše osobní použití. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. S výjimkou případů uvedených v bodu 5 nesmíte elektronicky reprodukovat, upravovat, distribuovat, předvádět nebo zobrazovat materiál na tomto webu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k prohlížení obsahu při připojení k tomuto webu. Obsah nesmíte měnit ani z něj odstraňovat uvedení autora a oznámení o autorských právech a nesmíte jej využívat komerčně. Rovněž je přísně zakázáno používat kteroukoli z našich ochranných známek jako metaznačky na jiných webech. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte tento web zobrazovat v rámečcích (nebo jakýkoli obsah prostřednictvím vložených odkazů). Případné žádosti o svolení zasílejte e-mailem na adresu [email protected] . Prosté odkazy na náš web však můžete vytvářet i bez našeho písemného souhlasu.

3. Odkazy

Našim návštěvníkům můžeme pro informaci poskytovat odkazy vedoucí mimo náš web. Nad odkazovanými weby nemáme žádnou kontrolu a nečiníme žádná prohlášení týkající se obsahu a materiálů dostupných na těchto webech. Odkazy nemají být vykládány jako známka podpory vůči odkazovaným webům, spolupráce s nimi ani souhlasu s nimi. Pokud se domníváte, že jsme uvedli odkaz na web, jehož obsah porušuje pravidla či zákon nebo který obsahuje nástroje pro cracking či jiné nástroje pro obcházení ochranných prvků, prosíme vás, abyste nás na to upozornili. Díky tomu budeme moci vyhodnotit, zda máme daný odkaz deaktivovat (dle našeho vlastního uvážení).

4. Odmítnutí záruk

Výslovně souhlasíte s tím, že tento web používáte na vlastní nebezpečí. Není nijak zaručeno, že bude váš přístup k tomuto webu nebo jeho používání nepřerušený či bez chyb, ani že používáním tohoto webu dosáhnete určitých výsledků. Tento web dáváme k dispozici „tak, jak je“, bez veškerých výslovných i předpokládaných záruk, mimo jiné včetně záruky vlastnických práv nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu, neporušení práv nebo jiných záruk, s výjimkou těch, které vyplývají ze zákonů vztahujících se na tuto smlouvu a které nelze vyloučit, omezit ani upravit. My ani žádná jiná osoba či subjekt poskytující obsah prostřednictvím tohoto webu neneseme vůči vám odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní ani následné škody.

5. Podmínky použití specifické pro obsah vytvořený uživatelem

 • 5.1       Pro účely tohoto bodu 5:
  • 5.1.1     Obsah vytvořený uživatelem, dále jen „UGC“, znamená jakoukoli formu obsahu, včetně textu, obrázků, videí, recenzí atd., který jste vytvořili a zveřejnili v Poznámkovém bloku nebo v jiných interaktivních funkcích, které mohou být na našem webu kdykoli k dispozici. UGC zahrnuje veškeré informace obsažené v poznámkových blocích, které sdílíte s třetími stranami mimo tento web.
  • 5.1.2     „Poznámkový blok“ je funkce nabízená na tomto webu, která uživateli umožňuje vytvářet UGC a sdílet je s třetími stranami.
 • 5.2       Zveřejněním UGC na tomto webu nebo sdílením UGC s třetími stranami souhlasíte a zaručujete, že takový UGC:
  • 5.2.1     je vaší vlastní prací a nebude vydáván za naši práci nebo náš názor;
  • 5.2.2     neporušuje autorská práva, ochranné známky ani jiná práva třetích stran, včetně zákonů o ochraně osobních údajů a soukromí;
  • 5.2.3     neobsahuje žádný nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, útočný nebo jinak nevhodný obsah nebo materiály.
 • 5.3       Můžeme UGC moderovat a ponecháváme si právo na odstranění jakéhokoli UGC podle vlastního uvážení.
 • 5.4       Vyhrazujeme si právo zrušit přístup každému, kdo zveřejní UGC, který bude podle našeho uvážení považován za nevhodný.
 • 5.5       Souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za svůj vlastní UGC a odškodníte nás za veškeré škody, které mohou z takového UGC vzniknout.

6. Změny / vypovězení smlouvy

Naši zaměstnanci nejsou oprávněni měnit podmínky této smlouvy. Souhlasíte s tím, že můžeme upravit podmínky této smlouvy (nebo ukončit provoz tohoto webu) podle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění, a že vaše právo na přístup k tomuto webu je trvale podmíněno dodržováním aktuální verze těchto podmínek používání. Proto byste měli tento web často navštěvovat.

7. Jurisdikce

Podmínky použití se budou řídit zákony státu Michigan, USA, s výjimkou ustanovení o kolizi právních norem. Vyhrazujeme si právo kteroukoli část těchto podmínek použití nebo celé podmínky použití kdykoli a bez předchozího oznámení doplnit, odstranit nebo změnit.